Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

NBP: Na rynku pracy efekty kryzysu będzie widać do połowy 2011 r.

- Do połowy 2011 r. na rynku pracy nadal będą obserwowane opóźnione efekty spowolnienia gospodarczego - przewiduje Narodowy Bank Polski w tegorocznym lutowym raporcie o inflacji.


Autor: PAP
Data: 26-02-2010, 12:13

Zdaniem autorów raportu, przedsiębiorstwa, dążąc do redukcji kosztów, będą ograniczać wzrost wynagrodzeń oraz zmniejszać zatrudnienie, jednak skala spadku zatrudnienia będzie mniejsza w porównaniu do poprzednich okresów spowolnienia wzrostu w Polsce.

"W latach 2011-2012 w wyniku poprawy sytuacji gospodarczej wzrost stopy bezrobocia zostanie zahamowany i stopa bezrobocia BAEL (liczona wg metodologii unijnej - PAP) ustabilizuje się w przedziale 11-12 proc." - napisano w raporcie

© Portal Spożywczy 2021-04-17 04:48:02