Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Analitycy oczekują rdr spadku zysku netto Echa Investment

Analitycy spodziewają się w IV kwartale 2009 roku. spadku zysku netto Echa Investment w ujęciu rok do roku. Ich zdaniem nie należy spodziewać się rewaluacji portfela wynikającej z sytuacji na rynku nieruchomości.


Autor: pap
Data: 26-02-2010, 19:00

"Mimo że po stronie przychodów z wynajmu będziemy mieli do czynienia z lekkim wzrostem, to pod wpływem spadku przychodów z segmentu mieszkaniowego wyniki będą gorsze od zeszłorocznych" - powiedział PAP Cezary Bernatek, analityk KBC Securities.

"Spodziewam się minimalnego spadku kdk przychodów z wynajmu powierzchni handlowych. Będzie to wynikało z umacniania się złotego. W przypadku biur podobny trend ma miejsce w ujęciu kwartalnym, natomiast w porównaniu z zeszłym rokiem spodziewam się wzrostu przychodów do 13,4 mln zł wobec 10,4 mln zł w IV kw. 2008 roku" - dodał.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Analityk ocenił, że przychody z segmentu mieszkaniowego spadną rdr o ponad 80 proc. do 18 mln zł.

Konserwatywna wycena nieruchomości uchroni Echo przed dużą rewaluacją. "Echo konserwatywnie wycenia nieruchomości, dlatego nie oczekuję dużego negatywnego przeszacowania wynikającego z ruchu stóp kapitalizacji i spadku czynszów. Natomiast ujemne przeszacowanie będzie wynikać z umocnienia złotego w IV kwartale. Negatywny wpływ kursu walutowego będzie niwelowany poprzez przeszacowanie do wartości rynkowej II etapu projektu Malta. Łącznie straty na przeszacowaniu w IV kwartale '09 oceniam na 44,9 mln zł" - powiedział.

"Ważną pozycją w rachunku Echa jest wynik na operacjach finansowych. W wynikach IV kwartału będzie miało miejsce pozytywne przeszacowanie wartości kredytów denominowanych w euro, oraz zabezpieczających instrumentów pochodnych. Spodziewam się że na operacjach finansowych zysk wyniesie 32,2 mln zł" - dodał.

"Summa summarum oczekuję zysku netto na poziomie 15,1 mln zł i jest to spadek rok do roku o prawie 50 proc." - podsumował.
Również Maciej Wewiórski, analityk z DM IDM nie spodziewa się rewaluacji wynikającej z sytuacji na rynku nieruchomości.

"Środowisko, w którym działa Echo jest generalnie niekorzystne. Można byłoby oczekiwać rewaluacji, gdyby nie to, że Echo ma konserwatywnie wyceniany portfel" - powiedział PAP Wewiórski.

"Nie oczekuję innych przeszacowań niż te wynikające ze zmian kursów walutowych. W III kwartale miały miejsce fundamentalne przeszacowania wartości, wynikające ze zmiany stawek czynszów i stóp kapitalizacji, ale w IV kwartale nie oczekuję takich ruchów" - dodał.

Echo Investment przedstawi wyniki w poniedziałek, 1 marca po zakończeniu sesji giełdowej.

Poniżej przedstawiamy konsensus prognoz wyników finansowych dla Echa Investment na czwarty kwartał 2009 roku sporządzony na podstawie oczekiwań biur maklerskich.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 00:24:24