Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol wchłonie spółkę Naturis z Ruścca

Władze giełdowego Pamapolu zdecydowały, że dojdzie do połączenia ze spółką zależną Naturis z Ruścca. W sobotę zarządy obu firm przyjęły projekt ,,Planu połączenia spółek (...)". Zgodę na połączenie wydała także Rada Nadzorcza Pamapolu.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 28-02-2010, 19:43

Integracja obu podmiotów ma na celu realizację strategii dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej Pamapol poprzez efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie ekonomiczno-finansowych efektów synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej racjonalne przepływy finansowe - wykorzystanie skali finansowania zewnętrznego, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich oraz obniżenie kosztów działalności.

Połączenie spółek zwiększy o 74,9 proc. bezpośredni udział Pamapolu w kapitale zakładowym Warmińskich Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego z Kwidzynia (WZPOW). Obecnie Pamapol ma bezpośrednio 18,7 proc. udziałów w kapitale zakładowym tej spółki.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Naturis na Pamapol. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Pamapolu z uwagi na fakt, że posiada ona 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Naturis.

Pamapol stał się udziałowcem Naturis poprzez nabycie w październiku 2005 r. 283.501 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki, które stanowiły 61,33 proc. jej kapitału zakładowego. Nabycie jej udziałów pozwoliło na przejęcie kontroli nad WZPOW. W grudniu 2006 roku Pamapol nabył pozostałe 178.750 udziałów spółki.

Spółka Naturis nie prowadzi obecnie czynnej działalności operacyjnej.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 05:45:27