Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Przybywa inicjatyw klastrowych w branży mięsnej

"Rozwój inicjatywy klastrowej - wizja dla polskiej branży mięsnej na tle doświadczeń francuskich" - pod takich hasłem odbywała się (26-27 lutego br.) w Warszawie dwudniowa, międzynarodowa konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP oraz Grupę Roboczą Klastra Mięsnego Polska Wędlina, która działa przy tej organizacji. Konferencja zgromadziła pod stu uczestników, w większości członków SRW RP lub przedstawicieli firm współpracujących ze Stowarzyszeniem.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 02-03-2010, 15:20

Dzień pierwszy konferencji, nazwany "francuskim", wypełniły wykłady i prelekcje na temat funkcjonowania klastrów we Francji. Z wypowiedzi Josepha Culioli, zastępcy ds. badań w Klastrze InnoViandes w Clermont-Ferrand oraz Helene Daviet, koordynatora regionalnej grupy jakości wyrobów mięsnych APVC z Owernii jasno wynikało, że taki rodzaj działań gospodarczych ma we Francji kilkudziesięcioletnia tradycję. Nadal jednak zainteresowanie tworzeniem klastrów jest ogromne. Dość powiedzieć, że w ostatnim czasie powołano ich aż 71, z czego 14 to agroklastry.

Jednym z tematów pierwszego dnia konferencji była także polityka jakości w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Informację o obowiązujących w Polsce krajowych i unijnych systemów jakości przedstawił Dariusz Goszczyński, zastępca dyrektora ds. oznaczeń geograficznych Departamentu Rynków Rolnych MRiRW.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Podczas, gdy w Polsce funkcjonują nieliczne jeszcze systemy jakości, przy czym nadal mało znane zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom, we Francji takich systemów jest wiele. Wydaje się nawet, co podkreślali prelegenci z tego kraju, że jest ich za dużo, by konsumenci byli w stanie wszystkie zidentyfikować. Systemy narodowe są dodatkowo uzupełniane o systemy jakości obowiązujące w UE. O jednym z francuskich systemów, najbardziej znanych, cenionych i mających wieloletnią tradycję w tym kraju mówiła Halene Daviet. Jest to znak jakości Label Rouge - jedyne we Francji oznaczenie Wyższej Jakości Degustacyjnej. Początkowo znak odnosił się tylko do mięsa czerwonego, obecnie są nim oznaczane także inne gatunki mięsa oraz warzywa i owoce najwyższej klasy.

Jak wdrażać skutecznie systemy jakości dla branży mięsnej w Polsce? Czy doświadczenia francuskie mogą być dla Polaków wskazówką? Odpowiedzi na te pytania wraz z uczestnikami konferencji poszukiwał prof. Andrzej Pisula z wydziału technologii żywności SGGW w Warszawie. Te pytania oraz wskazówki gości z Francji wywołały ożywioną dyskusję, w której głos zabierali między innymi: Stanisław Kowalczyk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych; prof. Stanisław Zięba, przewodniczący Rady Gospodarki Żywnościowej; prof. Maria Koćwin-Podsiadła z Akademii Podlaskiej; prof. Andrzej Pisula; Zbigniew Nowak, przewodniczący rady Krajowej SRW RP i wiele innych osób.

Dyskusję przeniesiono na uroczystą kolację w klimacie francuskim, który był nie tylko udziałem gości z Klastra InnoViandes, ale także znakomitych muzyków. Trio z Gdańska zapewniło oprawę muzyczną, na którą składały się przede wszystkim znane i lubiane melodie francuskie.

Dzień drugi konferencji, nazwany "polskim", zgromadził ponownie prawie stuosobową grupę zainteresowanych inicjatywami klastrowymi. Tym razem uczestnikami debaty i dyskusji byli w przeważającej grupie przedstawiciele branży mięsnej. Wysłuchali informacji Bogusława Barańskiego, animatora Klastra Polska Wędlina, na temat rozwoju regionalnej inicjatywy klastrowej Wieprzowina Podlaska. Wydaje się, że tego typu klastry mogłyby w przyszłości ze sobą znakomicie współpracować, zwłaszcza że mogą być wspierane finansowo w ramach projektu KIGNET Innowacje, realizowanego przez KIG IG. O możliwościach korzystania z takiego wsparcia mówił koordynator projektu - Wojciech Ziółkowski. O innych źródłach finansowania inicjatyw klastrowych poinformował także Bogdan Rybicki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Na zakończenie spotkania wizję i strategię działania inicjatywy Klaster Polska Wędlina przedstawił Wojciech Woźniak, kierujący Grupą Roboczą.

Podczas konferencji doszło do jednostronnego podpisania umowy o współpracy pomiędzy Klastrem InnoViandes a Klastrem Polska Wędlina. W imieniu jego uczestników dokumenty podpisał Wojciech Woźniak. Strona francuska parafowała porozumienie w listopadzie, podczas międzynarodowej konferencji w Clermont-Ferrand, w której ze strony polskiej uczestniczył między innymi Bogusław Barański.

Konferencja klastrowa wzbudziła duże zainteresowanie w branży, sądząc po liczbie jej uczestników, a także dyskusjach i rozmowach, które toczyły się na sali obrad i w kuluarach. Członkowie Grupy Roboczej stwierdzili, że wzrosło zainteresowanie przedsiębiorców przystąpieniem do Klastra Polska Wędlina. Organizatorzy konferencji zebrali wiele pozytywnych ocen. Trzeba przyznać, że spotkanie bardzo dobrze przygotowano. I zapewne nie będzie ono ostatnim z tego cyklu.

© Portal Spożywczy 2021-04-14 22:01:46