Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

BIEC: WRP sugeruje dalszą stabilizację na rynku pracy

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach w wielkości bezrobocia nie zmienił swej wartości w porównaniu do stycznia 2010. Stabilizacja wartości oznacza, iż w nadchodzących miesiącach nie powinno dochodzić do znaczącego wzrostu bezrobocia, uważa Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).


Autor: ISB
Data: 03-03-2010, 09:09

Stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w styczniu 2010 r. do 12,7% w porównaniu do 11,9% w grudniu. Po wyeliminowaniu czynników o charakterze sezonowym stopa bezrobocia wyniosła 12,3% i wzrosła o 0,4 punktu procentowego w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Przedsiębiorcy nadal redukują wielkość zatrudnienia, natomiast oczekiwania co do przyszłości są optymistyczne podało Biuro w raporcie opublikowanym w środę.

BIEC podkreśla też, że poprawa nastrojów wśród przedsiębiorców pozytywnie wpływają na plany wzrostu zatrudnienia w firmach.

"Choć wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH w przemyśle przetwórczym spadła w ujęciu miesięcznym, to spadek ten był nieznaczny. Należy jednak pamiętać, iż pogorszenie bieżącej koniunktury ma charakter sezonowy" - czytamy w dokumencie.

Oczekiwania przedsiębiorstw dotyczące najbliższej przyszłości są optymistyczne. "Wskaźnik oceny sytuacji kadrowej przedsiębiorstw przemysłowych wprawdzie w styczniu do 16 pkt. w styczniu z -13 punktów w grudniu 2009 roku, to jednak firmy przewidują wzrost zatrudnienia w najbliższych miesiącach. W styczniu odnotowano spadek odsetka firm, które zwiększyły wielkość zatrudnienia, jednocześnie wzrosła liczba firm redukujących wielkość swojej kadry" - napisało BIEC.

Liczba ofert pracy kierowanych do urzędów pracy po uwzględnieniu czynników o charakterze sezonowym wzrosła o 8 tysięcy w stosunku do miesiąca poprzedniego, dodali analitycy.

W styczniu znacząco spadła liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pracę znalazło o 26 tys. mniej bezrobotnych niż w grudniu ub. r., co oznacza spadek o 23%.

"Styczeń 2010 był pierwszym miesiącem od marca 2009 r. kiedy odnotowano spadek odpływów z bezrobocia do zatrudnienia" - czytamy też w raporcie.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 03:19:46