Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KZSM chce zaniechania pobierania zaliczek za przekroczenie kwoty mlecznej

KZSM zwrócił się do ministra rolnictwa o odstąpienie od pobierania zaliczek na poczet kar za przekroczenie indywidualnej kwoty mlecznej w roku kwotowym 2010/2011.


Autor: RW, portalspozywczy.pl
Data: 09-03-2010, 16:30

W specjalnym piśmie skierowanym do Marka Sawickiego, Waldemar Broś podkreśla praktyczny brak ryzyka przekroczenia krajowej kwoty mlecznej w tym roku kwotowym. Związek zwrócił się do ministra o wprowadzenie zmian w ustawie o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych umożliwiających odstąpienie od pobierania zaliczek w roku kwotowym 2010/2011. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie, wstrzymujące pobieranie zaliczek tracą moc z dniem 31 marca b.r.

KZSM, biorąc pod uwagę dane dotyczące dynamiki skupu mleka w ostatnim okresie, nie widzi sensu wznawiania mechanizmu pobierania zaliczek za przekroczenia indywidualnych kwot mlecznych.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

W piśmie zwraca się uwagę, że mechanizm pobierania zaliczek jest niezwykle istotnym czynnikiem osłabiającym kondycję finansową aktywnych producentów mleka. Ponadto, wywiera on bezpośredni wpływ na spowolnienie procesów koncentracji produkcji mleka w Polsce.

- Stanowi on także olbrzymie i kosztowne obciążenie administracyjne dla podmiotów skupujących mleko, a także dla Agencji Rynku Rolnego i powinien być stosowany wyłącznie w sytuacji dużego ryzyka przekroczenia kwoty krajowej, co zdaniem KZSM jest mało prawdopodobnym scenariuszem w najbliższym roku kwotowym 2010/2011 - czytamy w piśmie.

© Portal Spożywczy 2021-04-17 05:14:50