Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ARR wypłaciła ponad 7,5 mln zł spółce Pamapol

Agencja Rynku Rolnego wypłaciła firmie Pamapol pierwszą transzę wynagrodzenia z tytułu realizacji umów na dostarczanie artykułów spożywczych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2010 r.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 12-03-2010, 00:04

ARR wypłacił spółce ponad 7,53 mln zł.

© Portal Spożywczy 2021-04-18 05:26:31