Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Senat poparł ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych

Senat poparł w piątek ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczej. Przewiduje ona, że samorządy, zakłady komunalne, fundacje będą mogły informować Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) o zaległych zobowiązaniach finansowych.


Autor: PAP
Data: 12-03-2010, 12:57

Jednocześnie izba wprowadziła do ustawy 22 poprawki; prawie wszystkie mają charakter redakcyjny i doprecyzowujący. Jedyną merytoryczną zmianą jest poprawka dotycząca składu organów Biura Informacji Gospodarczej - nie będą mogły do niej wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub skarbowe.

Uchwalona przez Sejm w lutym br. ustawa zakłada, że informacje o zobowiązaniach będą przekazywane przez wszystkich wierzycieli. Obowiązujące w tej chwili przepisy pozwalają tylko niektórym przedsiębiorcom na zgłaszanie do BIG informacji o zaległych zobowiązaniach.

Tymczasem z zatorami finansowymi borykają się na co dzień także m.in. jednostki samorządu terytorialnego, zakłady komunalne, fundacje oraz stowarzyszenia.

Dzięki tym rozwiązaniom sytuacja gmin może się poprawić. Otrzymają one informację o dłużnikach niespłacających komunalnych czynszów czy nieuiszczających opłat za wywóz śmieci.

Informacje do biur będą mogli przekazywać również tzw. wierzyciele wtórni, którzy nabyli wierzytelności np. od banku. Ma to podnieść wiarygodność całego systemu informacji gospodarczej. Do tej pory w momencie zbycia wierzytelności przez bank informacja o niespłaconych zobowiązaniach znikała z rynku.

Nowe przepisy m.in. usprawnią współpracę między BIG a Biurem Informacji Kredytowej, a także poprawią ochronę wierzycieli.

Wobec wniesienia przez Senat poprawek, ustawa ponownie wróci do Sejmu. Nowe przepisy mają wejść w życie 30 dni od ich ogłoszenia.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 02:41:51