Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Stabilizacja cen artykułów mleczarskich na rynku krajowym

W ostatnim tygodniu lutego 2010 r. ceny krajowych produktów mleczarskich ustabilizowały się - informuje Agencja Rynku Rolnego.


Autor: ARR
Data: 12-03-2010, 14:11

W zakładach objętych Zintegro-wanym Systemem Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW, ceny masła w blokach i konfekcjonowanego były zbliżone do notowanych przed tygodniem i wyniosły odpowiednio 10,63 zł/kg i 12,27 zł/kg. Wymienione rodzaje masła były tańsze niż przed miesiącem o 4-6 proc.

W dniach 22-28 lutego br. za odtłuszczone mleko w proszku krajowi wytwórcy uzyskiwali 7,57 zł/kg, tj. nieco (o 0,3%) więcej niż tydzień wcześniej. Dalszemu spadkowi uległy jedynie ceny pełnego mleka w proszku. W ostatnim tygodniu lutego przeciętna cena była o 1,4% niższa niż tydzień wcześniej i wyniosła 9,66 zł/kg. W porównaniu do notowań z końca stycznia br. ceny proszku mlecznego były niższe o 2-4 proc.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Średnie ceny sera podpuszczko-wego dojrzewającego typu Edam w końcu lutego br. ukształtowały się na poziomie 11,84 zł/kg i były o 1% wyższe niż tydzień wcześniej. W tym czasie ceny Goudy nie uległy istotnej zmianie i wyniosły 11,72 zł/kg. Ceny wymienionych gatunków serów były nieznacznie (o ok. 1%) wyższe niż przed miesiącem.

© Portal Spożywczy 2021-04-13 10:10:49