Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rabobank obniżył prognozy globalnych zbiorów pszenicy

W najnowszym raporcie Rabobanku opublikowanym 2 kwietnia 2010 r. obniżone zostały prognozy globalnych zbiorów pszenicy w sezonie 2010/2011 o 14 mln ton do 652 mln ton - informują analitycy Banku BGŻ.

Zmiana ta wynika ze zrewidowania w dół powierzchni zasiewów w Australii, Kanadzie i Rosji, w związku z relatywnie niską dochodowością produkcji tego zboża, oraz niższych oczekiwań odnośnie plonów w wielu regionach w związku z przebiegiem warunków pogodowych oraz niższym niż pierwotnie zakładano poziomem wykorzystania środków produkcji. Niemniej jednak należy zauważyć, iż prognozy ekspertów Rabobanku wskazują na trzecie pod względem wielkości zbiory zbóż w nadchodzącym sezonie.

Według Rabobanku w sezonie 2010/11 wskaźnik zapasów końcowych do konsumpcji w przypadku pszenicy wyniesie 25,3% i pozostanie na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Wskaźnik na tym poziomie oznacza, iż globalny bilans pszenicy będzie działał w kierunku obniżek cen. Jednakże należy zauważyć, iż sytuacja pozostanie zróżnicowana w poszczególnych regionach świata i będzie zależeć od kursów walut, regulacji oraz po części od kształtowania się bilansów regionalnych.

W przypadku UE-27 analitycy Rabobanku oczekują nieznacznego wzrostu powierzchni zasiewów pszenicy kosztem jęczmienia, jednakże informacje zebrane w ostatnich tygodniach wskazują, iż negatywny wpływ na plony pszenicy ozimej (w szczególności w północnych regionach UE-27) mogą mieć wymarznięcia. Jednocześnie w ocenie Rabobanku poziom zapasów pszenicy pozostaje na wysokim poziomie, szczególnie w Niemczech i Francji, gdzie należy oczekiwać, iż przed zbiorami nastąpi gwałtowny wzrost podaży w związku z wyprzedażą ziarna przez rolników w celu zwolnienia miejsca w magazynach pod zboże z nowych zbiorów. Może to stanowić czynniki działający w kierunku obniżek cen pszenicy na rynku wspólnotowym, co jednocześnie będzie przekładać się na wzrost konkurencyjności europejskiego zboża na rynku światowym.



© Portal Spożywczy 2021-05-09 14:49:18