Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wiceminister zdrowia: Projekt reformy zdrowotnej ma być gotowy za trzy tygodnie

28 kwietnia powinien być gotowy projekt reformy opieki zdrowotnej - zapowiedział w środę wiceminister zdrowia Jakub Szulc. Podczas debaty nt. "Przyszłość ochrony zdrowia w Polsce - system" nie chciał jednak zdradzić szczegółów projektowanych reform.

Wiceminister zdrowia zwrócił uwagę na konieczność „jasnego" określenia, jak należy rozumieć publiczną placówkę medyczną. Czy jest to podmiot należący do publicznego właściciela (samorząd terytorialny, wyższa uczelnia), czy placówka należąca do prywatnego właściciela, ale lecząca za publiczne pieniądze, a "zatem wykonująca publiczną misję" - mówił.

Szulc zaznaczył, że reorganizację systemu opieki zdrowotnej należałoby rozpocząć od świadczeniodawcy, a dopiero potem zająć się płatnikiem.

Jego zdaniem, w obecnej sytuacji należałoby rozważać wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń "substytucyjnych", które "byłyby ubezpieczeniami od niewydolności systemu" i pozwalałyby skrócić czas oczekiwania na badania specjalistyczne.

Szulc mówił, że "nie ma na świecie państwa, w którym wszystko wyglądałoby różowo", a "kolejki są i będą", gdyż jest "zapotrzebowanie" na opiekę zdrowotną. "Należy starać się jednak o to, aby negatywny odbiór opieki zdrowotnej przez pacjentów zmieniać poprzez szereg działań, wśród których finansowanie staje bardzo często na pierwszym miejscu" - podkreślił wiceminister zdrowia.

"Musimy pamiętać o tym, że zmiany w systemie ochrony zdrowia, to nie jest tylko i wyłącznie finansowanie. Pamiętajmy o tym, że 90 proc. jednostek medycznych w Polsce na podstawowej działalności leczniczej się finansuje, czyli nie przynosi strat" - podkreślił Szulc. „Warto pamiętać również o tym, że na przestrzeni ostatnich trzech lat finansowanie służby zdrowia wzrosło o 30 proc." - dodał.

Szulc nie chciał ujawnić, jakie zmiany w systemie opieki zdrowotnej są planowane, ale - jak zaznaczył - szczegółowe rozwiązania zostaną zaprezentowane, kiedy będzie gotowy cały pakiet zmian. Dodał, że być może będzie on już gotowy za trzy tygodnie, tj. na 28 kwietnia - na drugą część debaty poświęconej przyszłości ochrony zdrowia.

Szulc powiedział tylko, że Ministerstwo Zdrowia będzie proponować zmiany zarówno z zakresu organizacji świadczeniodawców, jak też sposobów funkcjonowania i płacenia za świadczenia opieki zdrowotnej, czyli od strony dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych.

Dodał, że zmiany w systemie zdrowia będą dotykać bardzo istotnych problemów, o których obecnie się nie mówi, np. uporządkowania polityki lekowej czy dotyczących edukacji i kształcenia medycznego.

Debata została zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich i Konfederację Pracodawców Polskich.© Portal Spożywczy 2021-05-06 14:51:04