Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Imperial Tobacco szkoli celników w skutecznej walce z przemytem papierosów

Koncern tytoniowy Imperial Tobacco Polska i Izba Celna w Krakowie zorganizowały wspólnie szkolenie dotyczące zagadnień walki z przemytem papierosów do Polski. W szkoleniu wzięło udział około 50 funkcjonariuszy Izby Celnej w Krakowie.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez specjalistów z Imperial Tobacco Polska S.A. Stanowi ono wyraz trwałego zaangażowania spółki we wspieranie władz i służby celnej w walce z przemytem i podróbkami wyrobów tytoniowych.

W trakcie szkolenia zostały przedstawione dane na temat skali i źródeł przemytu wyrobów tytoniowych do Polski oraz sposoby identyfikowania produktów legalnych i nielegalnych.

Według Grażyny Sokołowskiej, dyrektora ds. korporacyjno-prawnych Imperial Tobacco Polska, przemyt papierosów jest poważnym problemem nie tylko dla producentów papierosów i całego sektora tytoniowego, ale również dla Skarbu Państwa, ponieważ powoduje ogromne straty dla budżetu. Równie ważnym problemem jest naruszanie praw własności intelektualnej, jaką są poszczególne marki papierosów oraz ich opakowania.

Ostatnie kontrole przeprowadzone przez małopolskich celników dowodzą, jak wysoko utrzymuje się przemyt wyrobów tytoniowych i jakie są najnowsze metody ich podrabiania.

Rzecznik prasowy Izby Celnej w Krakowie, Tomasz Kierski podkreśla, że wszelkie podejmowane przez służbę celną działania ukierunkowane są na poprawę skuteczności oraz troskę o obywateli i gospodarkę. Polscy celnicy chronią już nie tylko interesy finansowe kraju, ale i całej Wspólnoty Europejskiej, dlatego bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez przedstawicieli środowiska gospodarczego. - Jesteśmy przekonani, że wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli na bardziej profesjonalne i skuteczne realizowanie nałożonych na nas zadań. Z drugiej natomiast strony należy podkreślić, że organizowanie tego typu szkoleń jest doskonałym przykładem współpracy oraz zaufania przedsiębiorców do służby celnej - mówi Tomasz Kierski.

Szkolenie w Krakowie było dwunastym po Białymstoku, Przemyślu, Olsztynie, Białej Podlaskiej, Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Rzeszowie, Gdyni, Katowicach i Kielcach z serii szkoleń dla pracowników urzędów celnych poświęconym tej tematyce, jakie organizuje Imperial Tobacco Polska dla Służby Celnej.© Portal Spożywczy 2021-07-27 19:53:10