Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Dywidenda Asseco Poland za 2009 r. obejmie nowe akcje, wypłata 1,47 zł na akcję

Akcje nowej emisji serii I Asseco Poland będą uprawniały do udziału w dywidendzie za 2009 r., poinformowali przedstawiciele firmy w poniedziałek. Jeśli wszystkie oferowane akcje zostaną objęte, to wysokość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,47 zł.

"Akcje nowej emisji będą uprawniały do udziału w dywidendzie" - powiedział wiceprezes Marek Panek na konferencji prasowej. Prezes Adam Góral poinformował, że dywidenda wyniesie 1,47 zł na akcję i ta wartość uwzględnia nowe akcje.

W efekcie planowanej emisji 3.878.277 akcji z prawem poboru łączna liczba papierów Asseco Poland nie zmieni się, gdyż firma umorzy liczbę akcji własnych odpowiadającą liczbie wyemitowanych udziałów. Nowe akcje będą brały udział w dywidendzie (wliczając już w to podział zysku za 2009 r.) podczas gdy "tresury shares" należące do Asseco - nie.

Asseco Poland zaoferuje 3.878.277 serii I z prawem poboru dla dotychczasowym udziałowców. Równocześnie spółka ma umorzyć odpowiednią liczbę akcji własnych. W wyniku fuzji z Prokom Software, Asseco Poland stało się właścicielem 11.611.450 akcji własnych (treasury shares). W grudniu 2008 r. spółka sprzedała 1,4 mln z tych walorów.

Asseco Poland miało 373,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2009 roku wobec 321,58 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 3050,25 mln zł wobec 2786,58 mln zł rok wcześniej.© Portal Spożywczy 2021-08-06 05:30:08