Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Pamapol kupił Sorellę od Agros Nova za 5 mln zł netto

Spółka Pamapol podpisała umowę zakupu od koncernu Agros Nova aktywów firmy Sorella za 5 mln zł netto. Na transakcję wyraziła już zgodę prezes UOKiK. Ponadto pomiędzy obiema spółkami została podpisana odrębna umowa dotycząca sprzedaży za ponad 1,2 mln zł netto gotowych dżemów. Wartość obydwu transakcji przekracza 6,2 mln zł netto.

Agros Nova sprzedała pakiet aktywów Sorelli obejmujący ruchomości składające się na dwie linie produkcyjne służące do produkcji dżemów, prawa do znaków towarowych wykorzystywane dla oznaczenia dżemów produkowanych przy wykorzystaniu ruchomości oraz prawa do projektów i prawa do wzoru przemysłowego wykorzystywane w opakowaniach do dżemów produkowanych przez Sorellę. Łączna cena nabycia aktywów Sorella wynosi 5 mln zł netto. Płatność nastąpi w ratach, termin płatności ostatniej raty upływa 5 marca 2011 roku.

Dodatkowo obie firmy podpisały umowę sprzedaży aktywów obrotowych, tj. wyrobów gotowych czyli dżemów. Łączna wartość umowy wynosi ponad 1,2 mln zł netto. Zapłata za wyroby gotowe nastąpi w terminie odbioru poszczególnych partii.

Dzisiejsza umowa również uzyskała wymaganą akceptację Prezesa UOKiK. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zgodnie z planem udało nam się podpisać umowy dotyczące sprzedaży aktywów Sorelli, a tym samym wypełnić warunki nałożone przez Prezesa UOKiK." - komentuje Joanna Bancerowska, rzecznik grupy Agros Nova. - „Przejęcie Kotlina i Elbro, którego efektem było m.in. pojawienie się marek Kotlin i Elbro w naszym portfolio,, przynosi nam już wymierne pozytywne efekty skali i synergii. Przyczyniło się również do wzrostu naszych ubiegłorocznych przychodów. Aktualna sprzedaż Sorelli, którą zarządzaliśmy przez ostatnich dziewięć miesięcy, w niczym nie zmienia pozycji rynkowej Agros Nova.
Jak podkreśla J. Bancerowska dzięki marce Łowicz, która należy do najsilniejszych polskich marek spożywczych, Agros Nova od lat jest liderem zarówno kategorii dżemów (46 proc. udziałów), jak też całego segmentu produktów dżemowych (ok. 44 proc. udziałów), obejmującego obok dżemów także pięć innych kategorii produktowych.

- Liczymy, że w Pamapolu znajdziemy konkurenta angażującego się w działania na rzecz pobudzenia konsumpcji, która warunkuje rozwój tego rynku, jak też budowania pozytywnego wizerunku całej kategorii dżemów - dodaje rzecznik grupy Agros Nova.

Zakup praw do marki Sorella dobrze wpisuje się w strategię Grupy Kapitałowej Pamapol. - Dzięki tej akwizycji wejdziemy na intratny rynek, na którym do tej pory nie byliśmy obecni. Poszerzając nasze portfolio o brand Sorella liczymy nie tylko na dodatkowe przychody, ale także na wyższe zyski dzięki efektowi synergii. Produkcją Sorelli zajmą się Warmińskie Zakłady Przetwórstwa Owocowo- Warzywnego w Kwidzynie, które posiadają bezpośredni i stały dostęp do surowca. Pozwoli nam to na optymalizację produkcji, zarówno w segmencie dżemów, jak i owoców mrożonych oraz kompotów, a tym samym zwiększy potencjał sprzedażowy Grupy - mówi Krzysztof Półgrabia, prezes Pamapolu.

Podpisanie umowy pomiędzy Agros Nova a Pamapolem poprzedził otwarty przetarg, trwający od października ubiegłego roku. Na ogłoszenie Agros Nova odpowiedziało wówczas kilkanaście firm, które odpadały na kolejnych etapach postępowania przetargowego. Pod koniec marca właśnie Pamapol otrzymał od Agros Nova wyłączność na negocjacje dotyczące przejęcia aktywów Sorelli, która wygasała 30 kwietnia.
Sprzedaż marki Sorella była wymogiem UOKiK, warunkującym zgodę Urzędu na przejęcie przez grupę Agros Nova firm Kotlin i Elbro od norweskiego koncernu Orkla, które dokonało się ostatecznie w lipcu ubiegłego roku i było największą transakcją zrealizowaną w branży żywnościowej w Polsce w 2009 r.© Portal Spożywczy 2021-07-31 12:11:31