Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

AXA OFE przekroczył 5 proc. w Sfinks Polska

AXA OFE zwiększył zaangażowanie w Sfinks Polska do poziomu 5,15 proc. w wyniku objęcia 325.797 praw do akcji serii H spółki. Wcześniej fundusz posiadał 440.267 akcji stanowiących 4,74 proc. kapitału zakładowego Sfinks Polska.

Po emisji akcji serii H swoje zaangażowanie w spółkę zwiększyły także fundusze Aviva OFE Aviva BZ WBK, który posiada obecnie 12,09 proc. akcji oraz ING OFE z pakietem 10,26 proc.

Wiodącymi akcjonariuszami w Sfinksie pozostają Sylwester Cacek, który kontroluje bezpośrednio 21,26 proc. akcji oraz 17,64 proc. za pośrednictwem OrsNet oraz założyciel spółki Tomasz Morawski, który posiada udział 17,45 proc. w kapitale.

W 2014 roku spółka chce zarządzać ponad 290 restauracjami. Prognozy te nie uwzględniają planowanego rozwoju marek Sfinksa za granicą na bazie masterfranczyzy czy potencjalnych przejęć.

Sfinks Polska zarządza obecnie 110 restauracjami, w tym siecią 96 restauracji Sphinx zlokalizowanych w całej Polsce i za granicą, 9 restauracjami Chłopskie Jadło i 5 restauracjami WOOK.© Portal Spożywczy 2021-06-23 20:58:27