Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Skarb Państwa będzie miał problem ze sprzedażą KSC

Skarb Państwa może mieć trudności ze sprzedażą całego oferowanego pakietu akcji Krajowej Spółki Cukrowej - wynika z analizy przeprowadzone przez doradcę prywatyzacyjnego. Wiceminister Skarbu Państwa Krzysztof Żuk potwierdził, że spółka nie będzie na razie prywatyzowana, pomimo, że znalazła się na liście firm przeznaczonych do prywatyzacji w latach 2008-2011.


Autor: Katarzyna Walterska,portalspozywczy.pl
Data: 29-05-2008, 16:36

Resort skarbu planuje przeprowadzenie konsultacji społecznych z plantatorami buraków cukrowych oraz pracownikami. Przeanalizowane zostanie zainteresowanie udziałem w prywatyzacji, możliwości finansowe dotyczące nabycia akcji oraz oczekiwania co do udziału SP po przeprowadzeniu oferty.

Dotychczas spółka zrezygnowała ze 144 tysięcy ton swojego limitu produkcji co wiązało się z zamknięciem trzech fabryk w Łapach, Lublinie i Brześciu Kujawskim. W latach 2009 - 2010 Bruksela wypłaci jej za to pomoc restrukturyzacyjną w wysokości ponad 200 mln zł. Mimo to sytuacja finansowa spółki nie jest dobra. Majątek wygaszonych cukrowni generuje obecnie duże koszty.

 

© Portal Spożywczy 2021-01-22 18:58:52