Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

ZM Herman przedłużyły umowę z Bankiem Polskiej Spółdzielczości

Zarząd Zakładów Mięsnych Herman podpisał aneks do umowy o kredyt zawartej z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Odnowiony został limit zadłużenia do maksymalnej kwoty 2 mln. zł na okres do 10 marca 2011 r.

Limit zadłużenia będzie podlegał od 31 maja 2009 r. zmniejszeniu o 10 tys. zł kwartalnie do kwoty 1,95 mln. zł w dniu 28.02.2011 r. Zabezpieczenia kredytu pozostały bez zmian.© Portal Spożywczy 2021-07-27 20:05:09