Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Aviva OFE zwiększył udział w Jutrzence do 6,82 proc.

Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK SA zwiększył posiadany pakiet akcji Jutrzenki i posiada obecnie 9.743.128 akcji, co stanowi 6,82 proc. kapitału i głosów na WZA.

Przed tą transakcją Aviva OFE posiadał 3.666.864 akcji Jutrzenki, stanowiących 2,56 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów.© Portal Spożywczy 2021-07-26 05:32:35