Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IJHARS: Nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych wystąpiły w co trzeciej skontrolowanej partii jaj

Wszystkie wojewódzkie inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę w zakresie prawidłowości znakowania jaj. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości znakowania: jaj, opakowań jednostkowych i transportowych, w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami UE i krajowymi. Kontrolę przeprowadzono w 72 podmiotach (tj. 36,5%) znajdujących się w ewidencji WIJHARS, zajmujących się sortowaniem, znakowaniem i pakowaniem jaj.

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie znakowania jaj stwierdzono w przypadku oznakowania opakowań jednostkowych. Nieprawidłowości wystąpiły w co trzeciej skontrolowanej partii jaj. Jest to o 9,3 p.p. mniej w porównaniu z rokiem poprzednim. Konsument został pozbawiony możliwości swobodnego wyboru produktu z powodu umieszczenia niewłaściwych informacji lub ich braku. Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością w powyższym zakresie był brak lub nieprawidłowo określona data minimalnej trwałości.

W 2009 roku zwiększyła się o 7,7 p.p. w porównaniu z rokiem 2008, ilość nieprawidłowo oznakowanych partii jaj w opakowaniach transportowych, natomiast pozostała na takim samym poziomie ilość nieprawidłowo oznakowanych partii jaj kodem producenta.© Portal Spożywczy 2021-08-03 12:51:10