Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ponad połowa wszystkich placówek gastronomicznych zanotowała spadek sprzedaży w 2009 r.

Lokale gastronomiczne o przychodach poniżej 50 tys. zł w 2009 r. stanowiły 45 proc. rynku. Nieco ponad jedna trzecia (35 proc.) wszystkich lokali zanotowała w ubiegłym roku przychody między 50 a 200 tys. zł. Co piąty lokal na rynku miał przychód powyżej 200 tys. zł - wynika z raportu firmy badawczej PMR "Rynek HoReCa w Polsce 2010. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2010-2012", który przeprowadzono wśród ponad 600 placówek gastronomicznych w Polsce.

Biorąc pod uwagę kryterium lokalizacji placówek gastronomicznych, najwyższe przychody osiągają lokale zlokalizowane w centrach handlowych - 34 proc. z nich uzyskuje przychody powyżej 200 tys. zł, a 53 proc. - w granicach 50-200 tys. zł. Z kolei najniższe przychody notują placówki zlokalizowane na obszarach wiejskich, z dala od trasy. Wśród 65 proc. z nich przychody w roku 2009 nie przekroczyły 50 tys. zł.

Ponad połowa (55 proc.) wszystkich placówek gastronomicznych zanotowała spadek sprzedaży w 2009 r. w stosunku do 2008 r., co piąty lokal (21 proc.) deklarował wzrost sprzedaży, a 24 proc. placówek nie zauważyło zmian w wartości sprzedaży w tym okresie.

Spadek sprzedaży zanotowały cztery piąte placówek działających w centrach handlowych (średnio był to spadek o 22 proc.). Natomiast żadna tego typu placówka nie zanotowała wzrostu sprzedaży w 2009 roku. Jedna czwarta placówek zlokalizowanych w centrach lub przy głównych ulicach miast deklarowała wzrost sprzedaży w 2009 r. (średnio o 18 proc.), z kolei nieco ponad połowa tak zlokalizowanych placówek odnotowała spadek sprzedaży (przeciętnie o 27 proc.). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż spośród placówek umiejscowionych w punktach obsługi podróżnych (na dworcach, stacjach kolejowych), żadna placówka nie zanotowała w 2009 roku spadku obrotów.

Przewidywania na rok 2010 są bardziej optymistyczne. Spadek sprzedaży przewiduje już tylko 30 proc., a jej niezmieniony poziom 37 proc. wszystkich lokali. Jedna trzecia respondentów prognozuje wzrost sprzedaży w swojej placówce w obecnym roku.

Najwięcej lokali (41 proc.), które prognozują wzrost sprzedaży, jest wśród tych położonych przy trasach i stacjach benzynowych. W przypadku lokali umiejscowionych w centrach handlowych wzrostu sprzedaży spodziewa się 26 proc. placówek (średni wzrost na poziomie 9 proc.), natomiast spadku 36 proc. (średni spadek na poziomie 20 proc.). Wzrost sprzedaży średnio o 21 proc. prognozuje 38 proc. placówek zlokalizowanych w centrach miast i na głównych ulicach. Spadku spodziewa się natomiast 26 proc. tego typu lokali (średni spadek na poziomie 24%).© Portal Spożywczy 2021-08-03 12:08:33