Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

W Niemczech rozmowy na temat m.in. giełdy kwot mlecznych

Pod koniec kwietnia doszło w Niemczech do ważnego spotkania przedstawicieli Związku Producentów Mleka (BDM) i federalnej minister rolnictwa Ilse Aigner oraz ministrów kilku landów, a tematem była przyszłość krajowej branży mleczarskiej - informuje FAMMU/FAPA.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w ramach funduszy unijnych należy zabezpieczyć rolnictwu możliwie duże środki na nadchodzące lata, a przede wszystkim dotyczy to całokształtu usług rolników gospodarujących w obszarach o niekorzystnych warunkach. Konsensus dotyczył też konieczności wzmocnienia pozycji rynkowej producentów mleka.

Inną kwestią poruszaną na spotkaniu była przyszłość giełdy kwot mlecznych w Niemczech, która przeżywa ostatnio trudne chwile (ogromny spadek cen transakcyjnych). Przedstawiciele nowych landów (dawna NRD) nie zgodzili się na proponowane połączenie dwóch obszarów giełdy kwot, tym samym mechanizm ten będzie funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Dyskutowano jednak nad większą częstotliwością rund handlowych - obecnie na giełdzie kwot przeprowadza się transakcje trzy razy w roku.© Portal Spożywczy 2021-08-02 15:13:40