Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Inspektorzy sprawdzili jakość wódek. Ponad 8 proc. ma niewłaściwe parametry

Analiza wyników bieżącej kontroli napojów spirytusowych oraz kontroli przeprowadzonych w poprzednich latach wskazuje, że nadal występują przypadki wprowadzania do obrotu napojów spirytusowych niewłaściwie oznakowanych, a także nie spełniających wymagań fizykochemicznych - informuje w komunikacie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Kontrolą w zakresie wymagań fizykochemicznych objęto jedną kategorię napoju spirytusowego - wódkę, natomiast w zakresie prawidłowości znakowania objęto różne kategorie napojów spirytusowych znajdujących się w magazynach kontrolowanych podmiotów gospodarczych, tj.: wódkę, wódkę smakową, brandy, gin, gin destylowany, likier, likier jajeczny, napój spirytusowy gorzki, okowitę zbożową, whisky, a także alkohol etylowy rolniczy.

Wyniki przeprowadzonej kontroli wskazują, iż najwięcej nieprawidłowości w zakresie spełnienia wymagań jakości handlowej napojów spirytusowych, dotyczyło sposobu znakowania. Stwierdzono, że niezgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oznakowanych było 17,6 proc. skontrolowanych partii, co może świadczyć o nieznajomości przepisów lub nieprawidłowej ich interpretacji oraz celowym wprowadzaniu konsumenta w błąd.

Mniejszy udział nieprawidłowości stwierdzono w zakresie parametrów fizykochemicznych, które dotyczyły 8,1 proc. skontrolowanych partii wódek. Niezgodności dotyczyły zawyżonej zawartości metanolu oraz zawyżonej zawartości pozostałość suchej masy po odparowaniu. Wystąpienie powyższych nieprawidłowości może świadczyć o użyciu do produkcji wódek alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego o niewłaściwej jakości, a także o zanieczyszczeniu produkowanych wódek pozostałościami po wcześniej produkowanych wyrobach alkoholowych.

Porównując wyniki bieżącej kontroli z wynikami kontroli przeprowadzonych w 2004 i 2006 roku stwierdzono pogorszenie jakości handlowej napojów spirytusowych w zakresie parametrów fizykochemicznych w odniesieniu do wyników badań laboratoryjnych z 2006 roku.

IJHARS stwierdził też niewielkie pogorszenie jakości w zakresie znakowania napojów spirytusowych. Inspekcja zapowiada prowadzenie dalszych kontroli jakości handlowej napojów spirytusowych ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości znakowania, jak również zakresu i poziomu deklarowanych przez producentów parametrów fizykochemicznych.© Portal Spożywczy 2021-07-27 19:28:01