Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Sąd ogłosił upadłość likwidacyjną Techmeksu

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej ogłosił upadłość spółki informatycznej Techmex obejmującej likwidację majątku.

"14 maja 2010 na posiedzeniu niejawnym Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VI Gospodarczy po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez Sąd II instancji postanowienia z dnia 30 listopada 2009 sygn. Akt VI GU 46/09 o ogłoszeniu upadłości Techmex SA obejmującej likwidację majątku postanowił ogłosić upadłość Techmex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bielsku-Białej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000041568 obejmującą likwidację majątku dłużnika" - głosi komunikat.

Sąd wyznaczył sędziego komisarza Teresę Płonkę oraz syndyka masy upadłościowej Danutę Wieczorek.

"Sąd wezwał wierzycieli upadłego, którzy w ramach dotychczas prowadzonego postępowania nie zgłosili swoich wierzytelności - do zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie 2 miesięcy od daty obwieszczenia w 'Monitorze Sądowym i Gospodarczym'" - czytamy dalej w komunikacie.

W grudniu ub.r. Techmex złożył zażalenie na decyzję sądu, który ogłosił upadłość likwidacyjną spółki. Spółka chciała zmiany decyzji na upadłość z możliwością zawarcia układu.

W połowie października zarząd Techmeksu złożył wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Techmex już wcześniej informował, że przygotowuje się do złożenia takiego wniosku, jednak na początku października wniosek o upadłość likwidacyjną spółki złożył jeden z jej wierzycieli - bank DnB Nord. Choć część wierzycieli (w tym giełdowy Komputronik) chciał upadłości z możliwością zawarcia układu, sąd zdecydował o likwidacji firmy.

Techmex miał 33,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej narastająco w I-III kw. 2009 roku wobec 21,97 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 91,50 mln zł wobec 288,32 mln zł rok wcześniej. Spółka nie opublikowała wyników finansowych za dalsze okresy. (© Portal Spożywczy 2021-08-04 15:33:43