Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Prezes Ambry: Liczymy na dalszy wzrost sprzedaży naszych marek

- Jesteśmy zadowoleni z poprawy wyników. 20 mln zł zysku dobrze rokuje również dla wyniku na koniec roku obrotowego - podsumowuje trzy pierwsze kwartały prezes Grupy Ambra, Robert Ogór. Spółka zwiększyła zysk netto do 20,2 mln zł, a zysk operacyjny do 42,9 mln zł, czyli o 58 proc. To najlepszy wynik po trzech kwartałach w historii firmy.

Zysk netto Grupy AMBRA po trzech kwartałach osiągnął 20,2 mln zł i wzrósł o 38 proc., natomiast zysk operacyjny wyniósł 42,9 mln zł, co stanowi wzrost o 58 proc.

W trzecim kwartale - najsłabszym dla Grupy ze względu na sezonowość sprzedaży win - udało się zminimalizować występującą sezonowo stratę netto do poziomu 3,1 mln zł. Na poziomie operacyjnym Grupa AMBRA zakończyła ten kwartał zyskiem w wys. 0,8 mln zł. Rok temu kwartalna strata netto wyniosła 8,0 mln zł, a strata operacyjna 4,6 mln zł.

Na najważniejszym dla Grupy Ambra rynku polskim sprzedaż w trzecim kwartale wrosła o 9 proc. Wzrost ten nie zrekompensował w pełni niŜszej sprzedaży na rynkach zagranicznych, gdzie w odróżnieniu od Polski nastąpił spadek konsumpcji spowodowany kryzysem gospodarczym. Mimo niekorzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych Grupa AMBRA również tam poprawiła marże i zyski koncentrując się na najbardziej rentownych asortymentach i optymalizując koszty.

Głównym motorem poprawy wyników Grupy AMBRA był podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamiczny wzrost zysku operacyjnego, który osiągnął poziom 42,9 mln zł i wzrósł o 58 proc. Tak znacząca poprawa wyniku operacyjnego była efektem nie tylko wzrostu przychodów i marż. W trzech pierwszych kwartałach roku 2009/2010 Grupa AMBRA zmniejszyła również koszty operacyjne o 7 mln zł.

- W dalszym ciągu optymalizujemy koszty produkcji i administracji. Naszą największą szansę na poprawę wyników w przyszłości
widzimy jednak przede wszystkim we wzroście sprzedaży naszych marek - zwłaszcza na najbardziej perspektywicznym rynku wina w Polsce - podkreśla Robert Ogór.

Grupa AMBRA, lider polskiego rynku wina zamierza dalej inwestować w rozwój na tym rynku. W styczniu 2010 r. przejęła sieć sprzedaży wysokogatunkowych nalewek pod marką „Nalewki i Inne" w celu połączenia z utworzoną wcześniej siecią sklepów winiarskich Grupy.
Ambra planuje również wraz z partnerem z branży IT inwestować w internetową platformę sprzedaży win.© Portal Spożywczy 2021-07-27 20:24:51