Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Powódź spowoduje znaczne straty w uprawach zbóż i rzepaku

Tegoroczna powódź przyniesie znaczne straty w gospodarce, a jej negatywne skutki uderzą m.in. w rolników. Największe straty powodziowe wystąpią w woj. podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim oraz świętokrzyskim, gdzie zalane zostały tysiące hektarów pól uprawnych.

Powódź spowoduje znaczne straty w uprawach zbóż i rzepaku w tych regionach, które na razie trudno oszacować. Oprócz mniejszych zbiorów, obfite opady z pewnością odbiją się także na jakości tegorocznych zbóż. Wraz z poprawą warunków pogodowych i ociepleniem, nasili się występowanie chorób grzybowych w uprawach.

W ostatnich kilku tygodniach, ceny ziarna zbóż pozostają pod wpływem tendencji wzrostowej. Szczególnie jest to widoczne w przypadku pszenicy, której ceny w wielu regionach kraju przekroczyły 500 PLN/t. Bardzo wysokie są także ceny kukurydzy, za którą trzeba zapłacić
510-540 PLN/t. Powodzie i podtopienia na południu kraju i rosnące obawy o stan upraw, utrzymywanie się kursu euro na poziomie powyżej 4,00 PLN oraz ciągle ograniczona podaż ziarna na rynku to czynniki, które sprzyjają zwyżkom cen zbóż.

Ceny skupu pszenicy paszowej oferowane przez większość kupujących zawierają się w przedziale 460-490 PLN/t, jednak niejednokrotnie ceny transakcyjne za większe partie ziarna przekraczają 500 PLN/t, szczególnie w centrum i w regionach północnych, gdzie skupowane jest także ziarno pszenicy na eksport.

Ceny ziarna kukurydzy oferowane przez kupujących kształtują się na poziomie od 510 PLN/t do 530 PLN/t. Ceny pszenżyta kształtują się obecnie od 370 PLN/t do 390 PLN/t.

Ceny jęczmienia paszowego to przedział od 370 PLN/t do 390 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

W Polsce, w ostatnim tygodniu sprawozdawczym (9-16 maja), w ramach interwencyjnego skupu zbóż krajowi dostawcy złożyli oferty sprzedaży 17,4 tys. ton ziarna jęczmienia.

Z kolei, w pierwszych 27 tygodniach interwencji, w Polsce na zapasy interwencyjne zaoferowano około 323,5 tys. ton zbóż, z tego 322,9 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy, co stanowi 6% złożonych ofert w całej UE-27. Z tej ilości, na zapasy przejęto 253,4 tys. ton jęczmienia oraz 0,6 tys. ton pszenicy. Najwięcej tego ziarna przejęto na terenie działania OT ARR w Gorzowie Wlkp. Olsztynie, Poznaniu i Gdyni.© Portal Spożywczy 2021-07-26 06:56:28