Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Chmiel Polski zostanie sprywatyzowany do końca 2011 r.

Ministerstwo Skarbu Państwa planuje zakończyć prywatyzację lubelskich zakładów specjalizujących się w przetwarzaniu chmielu najpóźniej w 2011 r.


Autor: Łukasz Stępniak, portalspozywczy.pl
Data: 05-06-2008, 12:19
for. treehugger.com

Obecnie w rękach MSP pozostaje jeszcze 21,5 proc. udziałów tej spółki. Chmiel Polski SA zanotował za rok sprawozdawczy 2006/2007 przychody ze sprzedaży w wysokości ponad 44,2 mln zł. Zysk ze sprzedaży wyniósł ponad 5,4 mln zł, zaś zysk netto ok. 4,03 mln zł.

Oznacza to, że w porównaniu z rokiem poprzednim przychody ze sprzedaży wzrosły o prawie 14 mln zł, zaś zysk netto o ponad 4 mln zł.

Ostatnio firma zainwestowała w nowy zakład przetwórczy, który powstał w miejscowości Suchodoły, w województwie lubelskim. Spółka zatrudnia obecnie 50 pracowników.

Chmiel Polski jest największym w Polsce producentem produktów i przetworów chmielowych dla potrzeb piwowarstwa. Swoje przetwory sprzedaje zarówno na rynku krajowym jak i za granicą.

© Portal Spożywczy 2021-01-23 06:30:53