Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

McDonald’s Rosja najlepszym pracodawcą w Europie Środkowo-Wschodniej

Hewitt Associates, firma doradcza i outsourcingowa specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ogłosiła wyniki tegorocznej edycji Badania Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) w Regionie Europy Środkowo– Wschodniej (CEE). Badanie w Regionie organizowane jest przy współpracy The Wall Street Journal Europe. W kategorii dużych firm pierwsze miejsce zajął McDonald’s Rosja.


Autor: Weronika Pietrykowska, portalspozywczy.pl
Data: 05-06-2008, 17:52

W ramach badania pracodawcę oceniają jego klienci wewnętrzni - pracownicy. O miejscu w rankingu decyduje wynik uzyskany z dwóch wskaźników: Wskaźnika Zaangażowania Pracowników oraz Wskaźnika "Company Score", który obejmuje wyniki wszystkich trzech elementów badania.

"Status Najlepszego Pracodawcy oznacza dla organizacji wymierne korzyści biznesowe. Przeciętna liczba dni absencji pracowników Najlepszych Pracodawców jest o 45 proc. niższa niż średnia (4,8 zamiast 7 dni w roku na jednego pracownika). Mniejsza o 15 proc.. jest również fluktuacja kadr. Najlepsi Pracodawcy otrzymują czterokrotnie większą liczbę aplikacji od kandydatów" - zapewniają przedstawiciele Hewitt Associates.

© Portal Spożywczy 2021-01-16 15:04:26