Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ponad 430 mln zł wypłaciła ARiMR rolnikom gospodarującym w trudnych warunkach np. na słabych glebach

Do ARiMR trafiło w tym roku ponad 700 tys. wniosków o przyznanie tzw. dopłat ONW. Jest to specjalne wsparcie przeznaczona dla tych rolników, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich lub w terenie o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W ciągu czterech pierwszych dni popnad 300 tys. rolników otrzymało już takie płatności. ARiMR przekazała na ich na konta bankowe ponad 430 mln zł. W pierwszej kolejności płatności ONW trafią do rolników poszkodowanych przez tegoroczne powodzie.


Autor: portalspozywczy.pl/ ARiMR
Data: 22-10-2010, 11:48

W dalszym okresie Agencja będzie realizowała dopłaty ONW. Zaplanowane zostało, że do końca 2010 r. na konta bankowe beneficjentów zostanie przekazane około 1,1 miliarda zł z łącznej kwoty wsparcia wynoszącej około 1,3 miliarda zł. Pozostałe blisko 200 milionów złotych z dopłat ONW trafi do rolników na początku przyszłego roku.

W tym roku zmieniły się przepisy dotyczące przyznawania dopłat ONW. 24 września 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Nowe przepisy wprowadzają w szczególności regulacje dotyczące zasad przyznania płatności ONW następcom prawnym rolników będących osobami prawnymi. Dotychczas obowiązujące przepisy regulowały przypadki, w których następca prawny wnioskodawcy może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce wnioskodawcy jedynie w odniesieniu do wnioskodawcy, który jest osobą fizyczną. Nie określono natomiast takich przypadków w odniesieniu do innych podmiotów (osoby prawne).

 

© Portal Spożywczy 2020-10-24 02:59:24