Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rośnie podaż kukurydzy, spadają ceny niektórych zbóż

Wraz ze wzrostem podaży kukurydzy z tegorocznych zbiorów nastąpił spadek przeciętnych cen niektórych zbóż - informuje BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościwowej
Data: 26-10-2010, 12:09

Z danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, iż w kraju wraz ze wzrostem podaży kukurydzy z tegorocznych zbiorów nastąpił spadek przeciętnych cen niektórych zbóż. Średnie ceny płacone przez przedsiębiorstwa za kukurydzę w tygodniu 11-17 października br. w stosunku do 27 września - 3 października br. spadły o blisko 10%. W tym okresie odnotowano również obniżki średnich cen żyta paszowego (-11%), owsa paszowego (-12%) oraz pszenicy paszowej (-3%) i konsumpcyjnej (-2%). W dalszym ciągu rosły natomiast ceny jęczmienia (paszowy +4%), pszenżyta (+4%) i w mniejszym stopniu żyta konsumpcyjnego (+1%), których podaż nadal pozostaje relatywnie niska.


Odnotowane przez Ministerstwo obniżki mogą być odpowiedzią na zmiany w podaży ziarna na rynku krajowym i europejskim oraz uspakajające prognozy, iż zbiory co prawda w skali globalnej i UE będą niższe, jednakże na świecie nie ma zagrożenia niedoborów ziarna, jak miało to miejsce w latach 2006- 2007. Świadczyć o tym mogą również nastroje na rynkach terminowych w UE i USA, gdzie odnotowano w ostatnim tygodniu spadki. Jednakże ceny nadal pozostają silnie rozchwiane i wrażliwe na wszelkie doniesienia z rynku, dlatego też mając na uwadze informacje z regionu basenu Morza Czarnego, uważamy, iż zmian tych raczej nie można odbierać, jako trwałych tendencji.

© Portal Spożywczy 2020-10-27 04:34:05