Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Region Morza Czarnego: Kolejne ograniczenia w eksporcie zbóż

Kolejne wieści na temat ograniczeń w eksporcie zbóż docierają z regionu basenu Morza Czarnego, co zwiększa niepewność odnośnie kształtowania się cen zbóż.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościwowej
Data: 26-10-2010, 12:41

W piątek, 22 października br., premier Rosji W. Putin poinformował, że w czwartek podpisał decyzję przedłużającą zakaz eksportu zbóż do 1 lipca 2011 roku. Wg rosyjskiego Ministra Rolnictwa w wyniku suszy i pożarów zostało zniszczonych 13,3 mln ha gruntów ornych. Mimo suszy tegoroczna produkcja zbóż w Rosji szacowana jest przez rząd na 60 mln ton (szacunki Międzynarodowej Rady Zbożowej z 23 września br. są o blisko 4 mln t wyższe).

Ostatni tydzień przyniósł również niepokojące wieści z Ukrainy, gdzie od dnia 19 października obowiązują ograniczenia w eksporcie zbóż. Kontyngenty eksportowe na pszenicę, kukurydzę i jęczmień wynoszą odpowiednio 0,5 mln t, 0,2 mln t i 0,2 mln ton. Ponadto ograniczono wywóz do 0,1 mln t w przypadku żyta i gryki. Rozdysponowanie kontyngentów ma następować proporcjonalnie do liczby złożonych wniosków eksportowych. Z informacji podanych przez ukraińskie ministerstwo gospodarki wynika, iż wnioski o eksport zbóż w ramach kontyngentów będzie można składać do 3 listopada bieżącego roku.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kontyngenty mają obowiązywać do 31 grudnia 2010 roku. Jednakże w dniu dzisiejszym, 25 października br., serwis BalckSeaGrain podał, iż rząd ukraiński rozważa przedłużenie obowiązywania kontyngentów po 1 stycznia 2011 roku.

© Portal Spożywczy 2020-10-21 22:32:51