Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Podaż i ceny trzody chlewnej, bydła i drobiu (grudzień 2007)

Spadek pogłowia trzody chlewnej wpłynął na obniżenie krajowej podaży żywca wieprzowego. Znalazło to odzwierciedlenie w grudniowym poziomie skupu. Według informacji GUS w analizowanym miesiącu trzody chlewnej skupiono 113 tys. t, tj. o 14,6% mniej niż w listopadzie ub.r. i o 12% mniej niż przed rokiem.


Autor: Agencja Rynku Rolnego
Data: 15-01-2008, 00:00

Zmniejszenie podaży i wzrost popytu w okresie przedświątecznym spowodowały wzrost cen w krajowym skupie żywca wieprzowego. Według danych GUS w grudniu 2007 r. trzodę chlewną skupowano po średniej cenie 3,36 zł/kg (bez VAT), tj. o 2,6% wyższej niż w listopadzie i o 2% wyższej niż przed rokiem. Najniższe ceny występowały w woj.: po-morskim - 3,13 zł/kg oraz dolnośląskim - 3,15 zł/kg, a najwyższe w woj.: zachodniopomorskim - 3,63 zł/kg i lubuskim - 3,61 zł/kg.

Względnie stabilne, wyższe niż przed akcesją ceny skupu żywca wołowego przyczyniły się do wzrostu zainteresowania chowem bydła. W grudniu 2007 r. pogłowie bydła liczyło 5,4 mln szt., tj. o 2,4% więcej niż przed rokiem. W ciągu roku liczba cieląt zwiększyła się o 6,9%, a bydła w wieku od 1 roku do 2 lat o 2%. Skup żywca wołowego uległ dalszemu sezonowemu obniżeniu i wyniósł 24 tys. t, tj. o 22% mniej niż w listopadzie. Jednocześnie był on zbliżony do notowanego przed rokiem.

W grudniu sezonowo wzrosły ceny skupu bydła. Za bydło ogółem płacono średnio 3,91 zł/kg (bez VAT), tj. o 2,3% więcej niż w poprzednim miesiącu, ale o ok. 2% mniej niż przed rokiem. Młode bydło rzeźne zdrożało w ciągu miesiąca o 1,4% do 4,18 zł/kg (bez VAT), ale było o 4,5% tańsze niż w grudniu 2006 r. Najmniej za żywiec wołowy ogółem płacono w woj.: łódzkim - 3,64 zł/kg i pod-karpackim - 3,68 zł/kg, a najwięcej w woj.: świętokrzyskim - 4,32 zł/kg i lubuskim - 4,14 zł/kg.

Skup żywca drobiowego ukształtował się na poziomie 94 tys. t, tj. o 7,6% niższym niż w listopadzie, ale o 2% wyższym niż w grudniu 2006 r. W analizowanym miesiącu (według GUS) za żywiec drobiowy dostawcy otrzymywali 3,30 zł/kg (bez VAT), tj. o 9,9% mniej niż w poprzednim miesiącu, ale o 21% więcej niż przed rokiem.

Ogółem żywca rzeźnego w ostatnim miesiącu 2007 r. skupiono ok. 233 tys. t, tj. o prawie 13% mniej niż w listopadzie i o 5,5% mniej niż przed rokiem. Według danych GUS w całym 2007 r. skup żywca wieprzowego osiągnął poziom 1.848 tys. t i (w wyniku dużej podaży w I półroczu) był o 5% większy niż w poprzednim roku. Skup żywca wołowego wyniósł 488 tys. t, tj. o 8% więcej niż w 2006 r. Drobiu skupiono 1.221 tys. t, tj. o 2,5% więcej niż w roku poprzednim. Łączny skup żywca rzeźnego w 2007 r. wyniósł 3.586 tys. t i był o 4,4% większy niż w 2006 r.

W styczniu odnotowano sezonowy spadek cen trzody chlewnej pogłębiony przez niskie ceny wieprzowiny u głównych unijnych producentów tego mięsa. Według danych MRiRW w dniach 14-20 stycznia 2008 r. za trzodę chlewną w skupie płaco-no 3,47 zł/kg, tj. o 2% mniej niż miesiąc wcześniej. Były to jednak ceny o ok. 10% wyższe niż przed rokiem. Ceny skupu bydła w tym czasie ukształtowały się na poziomie 4,22 zł/kg, tj. o 10% wyższym niż przed miesiącem.
W ciągu miesiąca o 1,4% wzrosły ceny skupu kurcząt typu brojler. W połowie stycznia dostawcy przeciętnie uzyskiwali za nie 2,99 zł/kg. Za indyki płacono 4,16 zł/kg, tj. o 1% mniej niż przed miesiącem.

© Portal Spożywczy 2021-01-16 21:29:43