Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Jest unijny projekt przepisu o obecności niezatwierdzonych GMO paszach

Komisja Europejska zakończyła prace nad przepisami zezwalającymi na maksymalną 0,1 proc. obecność niezatwierdzonych GMO w importowanych do UE materiałach paszowych (LLP).


Autor: IZ-P/Reuters
Data: 03-11-2010, 19:51
Źródło: wipasz.com.pl

Projekt, który musi być obecnie zaakceptowany przez kraje członkowskie i prawników, ma na celu zapobieżenie powtórzeniu ubiegłorocznej przerwie w dostawach, kiedy to statki z soją z USA nie zostały dopuszczone do rozładunku po znalezieniu w ich ładowniach śladowych ilości niezatwierdzonych w UE modyfikowanych materiałów paszowych.

W ubiegłym tygodniu w Hiszpanii rozładowano pierwsze od 12 lat cargo amerykańskiej kukurydzy. Zdaniem firm handlowych, może to być sygnałem, że po wejściu w życie nowych przepisów, dostawy amerykańskiej kukurydzy do Europy zostaną wznowione.

Równocześnie urzędnicy unijni ostrzegają, że poziom 0,1% wprawdzie pozwoliłby na rozładunek kilku statków z soją w ubiegłym roku, jednakże stwierdzony poziom obecności niezatwierdzonego GMO w pozostałych przypadkach, problemu by nie rozwiązał.

Wydanie decyzji organów celnych, dopuszczających lub uniemożliwiających rozładunek statku, oparte będzie na wprowadzonych nowymi przepisami zharmonizowanych metodach badawczych.

Próg 0,1 proc. będzie dotyczyć tylko tych GMO, które dozwolone są w kraju eksporterskim, a których proces autoryzacji jest w UE w toku.

Unijna polityka zerowej tolerancji dla niezatwierdzonych odmian GMO w żywności pozostajew mocy, mimo ostrzeżeń płynących ze strony USA, Brazylii i Argentyny, że oddzielne przepisy dla pasz i żywności, nie sprawdzą się w praktyce. Ponieważ podobne obawy wyraża wiele departamentów Komisji, do projektu tekstu dodano zapis o możliwej potrzebie takiej nowelizacji przepisu w przyszłości, by objął on również import żywności.

Decyzja o wyłączeniu żywności z nowego przepisu została podjęta pod naciskiem kilku krajów, w tym Niemiec, które stwierdziły, że nie będą popierać żadnej liberalizacji polityki zerowej tolerancji w odniesieniu do żywności.

Przedstawiciele ekologów oświadczyli, że Unia powinna utrzymać politykę zerowej tolerancji odniesieniu zarówno do pasz, jak i żywności i oskarżyli Komisję o uleganie naciskom ze strony głównych krajów eksporterskich.

Projekt musi uzyskać aprobatę większości w głosowaniu rządowych ekspertów, którzy mają omawiać go 15 listopada br. Z kolei Ministrowie UE i prawnicy będą mieli 3 miesiące na przyjęcie lub odrzucenie projektu, co oznacza, że  najwcześniejszym terminem wejścia w życie nowych przepisów byłby kwiecień 2011 r.

Unijni przedstawiciele dodają, że może to równie dobrze potrwać 6 miesięcy lub dłużej.
© Portal Spożywczy 2020-10-27 01:01:52