Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Za trzy kwartały br. KUKE osiągnęła zysk blisko pięć mln zł

Po 9 miesiącach 2010 r. podstawowe wskaźniki finansowe charakteryzujące działalność KUKE były istotnie wyższe od zrealizowanych w analogicznym okresie 2009 roku. Spółka wypracowała zysk netto w wysokości 4,79 mln zł (wobec straty w kwocie 16,05 mln zł poniesionej przed rokiem) a wynik techniczny przekroczył 3,34 mln zł (wobec ujemnego wyniku technicznego w wysokości 21,68 w okresie I-IX 2009 r.).


Autor: portalspożywczy.pl
Data: 09-11-2010, 12:02

Na poprawę wyników finansowych Korporacji zasadniczy wpływ miał 85% wzrost r/r składki zarobionej brutto z działalności komercyjnej oraz spadek wartości rezerw na ryzyko niewygasłe brutto. Składka przypisana brutto wyniosła 33,82 mln zł, tj. 74% więcej w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Szczególnie wysoki wzrost przychodów ze składek widoczny był w zakresie ubezpieczeń krajowych (wzrost r/r o 128%).

Jednym z czynników mających wpływ na wyższe niż osiągnięte w okresie I-IX 2009 r. wyniki finansowe KUKE był także niższy wskaźnik szkodowości dla działalności komercyjnej. Po III kwartałach br. suma wypłaconych odszkodowań oraz zmiany rezerwy na niewypłacone odszkodowania była o 3,37 mln zł niższa od ubiegłorocznej.

Na 30.09.2010 r., margines wypłacalności dla Korporacji wynosił 4,90 mln zł, a środki własne stanowiące jego pokrycie 168,76 mln zł (wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi 4.903%). Nadwyżka aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zamknęła się w kwocie 120,87 mln zł (wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych brutto aktywami 228%).

Wartość osiągniętych wskaźników wypłacalności należy do najwyższych na polskim rynku ubezpieczeniowym, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo klientów i wysoką wiarygodność finansową Korporacji.

© Portal Spożywczy 2020-10-22 02:03:54