Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Graal miał w III kw. 2,64 mln zł straty netto

Spółka spożywcza Graal miała 2,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2010 roku wobec 3,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Autor: ISB
Data: 15-11-2010, 10:46

Strata operacyjna na poziomie grupy wyniosła 0,72 mln zł wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 120,18 mln zł wobec 100,32 mln zł rok wcześniej.

Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka miała 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 333,04 mln zł wobec 312,92 mln zł.

W ujęciu jednostkowym, w I-III kw. 2010 roku spółka miała 4,86 mln zł zysku netto wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

 

 

© Portal Spożywczy 2020-10-27 02:17:41