Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju członkiem FEDIOL

20 czerwca br. w Madrycie odbyło się Walne Zebranie FEDIOL, podczas którego Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju (PSPO) zostało przyjęte jednomyślną decyzją delegatów w poczet członków Federacji.


Autor: Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju
Data: 24-06-2008, 16:35

W nawiązaniu do deklaracji przystąpienia PSPO do FEDIOL, Henri Rieux, Przewodniczący Zarządu Federacji podkreślił konieczność większej aktywności organizacji branżowych z krajów Europy centralnej w pracach Federacji, bez czego obraz branży olejarskiej w Europie będzie niepełny. Równocześnie, Federacja powinna szerzej otworzyć się i wykazać większą aktywność w tych krajach. W tym kontekście poinformował on zebranych o tym, że obecnie trwają rozmowy o przystąpieniu do FEDIOL Bułgarii i Rumunii.

Jako największe zagrożenie dla członków Federacji uznał on brak stabilizacji na rynku produktów i surowców oleistych. Wobec tego, zdaniem H. Rieux, najpilniejszymi zadaniami Federacji powinna być lepsza i skuteczniejsza obrona interesów jej członków w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim. W stosunku do Komisji Europejskiej zaproponował on zmianę dotychczasowej filozofii „przyjaznego nacisku", na politykę „celowego partnerstwa" tak, aby Federacja była bardziej niż dotychczas widoczna w Komisji.

© Portal Spożywczy 2021-01-27 07:53:48