Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kolejne wzrosty cen na rynku zbóż paszowych

Miniony tydzień przyniósł dalszy wzrost cen zbóż paszowych na rynku. Wyższe ceny szczególnie notuje się w przypadku pszenicy paszowej, pszenżyta oraz jęczmienia. Podaż tych zbóż jest uszczuplona, podczas gdy popyt jest znaczny.


Autor: Izba Zbożowo-Paszowa
Data: 22-11-2010, 20:39

Ceny ziarna kukurydzy są bardziej stabilne, na co wpływają ciągle trwające zbiory i wyższa podaż tego zboża w stosunku do innych zbóż. Niemniej jednak, ceny kukurydzy są wysokie jak na obecną fazę sezonu.

Na rynku utrzymuje się duże zapotrzebowanie na ziarno, co może być związane ze zbliżającym się okresem świątecznym. Przetwórcy chcą bowiem uzupełnić zapasy ziarna zanim nastąpi spadek obrotów tradycyjnie mający miejsce przed końcem roku.

Obecnie, ceny płacone za pszenicę paszową kształtują się w przedziale 670-710 PLN/t wobec 50-690 PLN/t przed tygodniem. Za większe partie ziarna trzeba zapłacić 690-710 PLN/t.

Wyraźny wzrost cen widać w przypadku pszenżyta. Ceny płacone za pszenżyto kształtują się od 610 PLN/t do 630 PLN/t, a za żyto paszowe - 540-550 PLN/t (przy skupie małych partii). Skup żyta jest jednak ograniczony gdyż realne ceny tego zboża to poziom 630-640 PLN/t.

Ceny jęczmienia ciągle są utrzymują się na wysokim poziomie i wynoszą 620-640 PLN/t. Ceny skupu ziarna tegorocznej kukurydzy wynoszą 750-780 PLN/t (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego).

Ceny pszenicy konsumpcyjnej kształtują się natomiast na poziomie 800-840 PLN/t.

Utrzymuje się nadal popyt na żyto konsumpcyjne, którego ceny zawierają się w przedziale 650-670 PLN/t.

© Portal Spożywczy 2020-10-24 03:00:26