Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rosja planuje sprzedaż 50 proc. zapasów interwencyjnych

Z informacji serwisu BlackSeaGrain wynika, iż rząd rosyjski planuje sprzedaż na rynek wewnętrzny ponad 50 proc. zapasów interwencyjnych. Działanie to ma na celu utrzymanie cen zbóż w Rosji na stabilnym poziomie. Jaka dokładnie ilość ziarna zostanie uwolniona z zapasów interwencyjnych będzie zależeć od oceny bieżącej sytuacji rynkowej przez rosyjski resort rolnictwa - informują analitycy BGŻ


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 23-11-2010, 10:24

Z danych Rosyjskiego Ministerstwa Rolnictwa wynika, iż krajowy popyt na zboże w okresie od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r. wyniesie 77 mln t, podczas gdy tegoroczne zbiory szacowane są na nieco ponad 60 mln t (97 mln t w 2009 r.). W opinii Międzynarodowej Rady Zbożowej produkcja zbóż w Rosji w senonie 2010/2011 była wyższa i wyniosła blisko 63 mln t, wobec 94 mln t w sezonie poprzednim.

Rozbieżności dotyczą również szacunków zapasów. Według rosyjskiego rządu zapasy zbóż na początku sezonu wynosiły ponad 26 mln t, z czego blisko 10 mln t stanowiły zapasy interwencyjne. Natomiast Rada oszacowała ich poziom na niespełna 16 mln ton.

Rozbieżności w ocenie bilansu popytu i podaży zbóż w Rosji bardzo utrudniają ocenę faktycznej sytuacji i znaczenia podejmowanych przez rząd działań. Jednakże z danych prezentowanych przez resort rolnictwa tego kraju wynika, iż uwolnione zapasy stanowiłyby ok. 6,5% prognozowanego rocznego zapotrzebowania na ziarno w Rosji. Oznacza to, iż wpływ tego działania na kształtowanie się cen może być znaczący. Jednocześnie warto podkreślić, iż ziarno z zapasów interwencyjnych ma być głównie sprzedawane w regionach najsilniej dotkniętych suszą.

© Portal Spożywczy 2020-10-25 20:16:08