Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

KUKE: W czwartym kwartale br. eksport będzie większy niż rok temu

Korporacja oczekuje, że w czwartym kwartale 2010 roku eksport okaże się większy niż przed rokiem o 14,9% w euro, a w wymiarze złotowym o 8,3%. Oczekiwany dla całego 2010 roku wzrost eksportu to 19,3% w euro oraz 9,9% 
w wymiarze złotowym.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 29-11-2010, 13:10

Szacunki potencjału gospodarczego polskich wytwórców oraz zmian w popycie na nasze towary w roku 2011 pozwalają oczekiwać wzrostu eksportu o dalsze 12,2% w euro oraz 7,8% w złotych.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w październiku br. oraz zapotrzebowania na usługi Korporacji w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w październiku eksport z Polski wyniósł 11,17 mld euro. Był więc o 0,8% niższy niż we wrześniu 2010 oraz o 15,6% większy niż 
w październiku 2009 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 44,17 mld tj. o 0,8% mniej niż we wrześniu 2010 roku i o 8,4% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.


W październiku zainteresowanie klientów Korporacji prowadzeniem działalności eksportowej było nieco wyższe niż notowane we wrześniu i silniejsze niż przed rokiem. Dostępne dla klientów limity na transakcje eksportowe były w końcu października większe niż na koniec września o 0,9%. Były jednocześnie o 15,0% wyższe od obowiązujących przed rokiem. W przypadku kwoty dostępnych limitów dotyczących ochrony obrotu krajowego, w październiku okazały się one być na poziomie o 1,5% wyższym niż w końcu września. Jednocześnie ich poziom był 
o 67,4% wyższy niż przed rokiem.

© Portal Spożywczy 2020-10-24 07:40:41