Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

IJHARS: 20,7 proc. skontrolowanych partii majonezów i sosów jest źle oznakowanych

Inspektoraty JHARS przeprowadziły kontrolę doraźną w zakresie jakości handlowej majonezów i sosów majonezowych. Kontrolę przeprowadzono w 21 podmiotach (tj. 67,7 proc. zarejestrowanych w WIJHARS) prowadzących działalność gospodarczą na terenie 11 województw.


Autor: www.portalspozywczy.pl
Data: 29-11-2010, 13:27

Najwięcej nieprawidłowości w zakresie znakowania stwierdzono w przypadku majonezów (26,3 % skontrolowanych partii majonezów), przy czym w tej grupie produktów najczęściej kwestionowano znakowanie majonezów niskotłuszczowych.

Mniejszy procent nieprawidłowości w znakowaniu stwierdzono w przypadku sosów majonezowych - 10 % skontrolowanych w tym zakresie partii sosów majonezowych, przy czym nieprawidłowości te dotyczyły tylko grupy sosów majonezowych bez dodatków.

Kontrola doraźna jakości handlowej majonezów i sosów majonezowych wykazała najwięcej nieprawidłowości w zakresie sposobu znakowania opakowań. Stwierdzono, że niezgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oznakowanych było 20,7 % skontrolowanych partii majonezów i sosów (co stanowiło 26,3 % skontrolowanych w tym zakresie partii majonezów oraz 10 % skontrolowanych partii sosów majonezowych).

Mniejszy udział nieprawidłowości stwierdzono w zakresie parametrów fizykochemicznych, które dotyczyły 16 % wszystkich skontrolowanych partii majonezów i sosów majonezowych (w tym 23,5 % skontrolowanych partii majonezów).

Wystąpienie powyższych nieprawidłowości może świadczyć o nieznajomości przepisów prawnych dotyczących znakowania, nieprawidłowej ich interpretacji lub celowym wprowadzaniu konsumenta w błąd. Ponadto mogą wynikać z popełnianych podczas procesu technologicznego błędów mających wpływ na jakość produktu gotowego, ale także, mogą być wynikiem świadomego działania producenta, który w celu obniżenia kosztów produkcji, zaniża zawartość drogich surowców lub dodatkowo stosuje tańsze zamienniki.

© Portal Spożywczy 2020-10-27 04:39:11