Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Wyższe ceny zbytu wieprzowiny

W styczniu br. zmiany cen zbytu mięsa czerwonego były analogiczne do zmian cen skupu żywca. Według danych MRiRW za półtusze wieprzowe średnio w miesiącu płacono 5,37 zł/kg (bez VAT), tj. o 4,4% więcej w porównaniu do cen notowanych w ostatnim i o 10% więcej niż w pierwszym miesiącu 2007 r.


Autor: Agencja Rynku Rolnego
Data: 25-02-2008, 00:00

Ceny zbytu kompensowanych ćwierćtusz wołowych w ciągu miesiąca wzrosły o 3,0% i wynosiły przeciętnie 9,27 zł/kg (bez VAT). Były one jednak o prawie 5% niższe niż rok wcześniej.
Za kurczęta patroszone (z szyjami) zakłady mięsne w analizowanym miesiącu uzyskiwały średnio 4,44 zł/kg (bez VAT), tj. o 4,8% więcej niż w grudniu. Tuszki indyków zbywano przeciętnie po 6,48 zł/kg (bez VAT), tj. o 12,7% taniej niż w poprzednim miesiącu. W porównaniu do cen sprzed roku tuszki drobiowe były o ponad 1% tańsze.

W dniach 18-24 lutego br. ceny zbytu półtusz wieprzowych wyniosły 4,99 zł/kg i były o 1% niższe niż przed miesiącem oraz nieznacznie wyższe (o 0,4%) niż rok wcześniej. Kompensowane ćwierci wołowe zbywane były po 9,13 zł/kg (bez VAT), tj. o ok. 1% taniej niż w porównywalnym okresie stycznia br. W ciągu miesiąca o 35% podrożały tuszki kurcząt i średnio w kraju płacono za nie 5,27 zł/kg (bez VAT). Natomiast ceny zbytu tuszek indyków wzrosły w tym czasie o 4 gr/kg do 6,57 zł/kg (bez VAT).

© Portal Spożywczy 2021-01-25 14:26:48