Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Mieszko przejmuje litewską spółkę TB Investicja

Spółka ZPC Mieszko należąca do litewskiego funduszu Eva Grupe podpisała warunkową umowę zakupu od holenderskiej firmy Kenya 2010 Holding spółki TB Investicja.


Autor: portalspozywczy.pl
Data: 30-11-2010, 23:50

Należy dodać, że Kenya 2010 Holding jest spółką zależną Eva Grupe.

Przejęta przez Mieszko firma jest właścicielem spółek Vilniaus Pergal (VP), Stirn Projektas, Latako Projektas oraz nie mniej niż 78,34 proc. udziałów w spółce Pergal TS.

Cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę ponad 31,858 mln euro.

Kapitał zakładowy TB Investicja to 11 tys. litów i jest podzielony na 110 udziałów.

© Portal Spożywczy 2020-07-05 22:08:20