Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PAIiIZ: Kapitał ludzki, duży rynek i silna gosp. atutami Polski, bariery wciąż te same

Inwestorzy zagraniczni uważają, że największymi zaletami Polski są wykwalifikowani pracownicy, duży rynek wewnętrzny i silna gospodarka, wyróżniająca się w Europie - wynika z ankiety przeprowadzonej na zlecenie PAIiIZ. Mimo to, skomplikowane procedury biurokratyczne, niekorzystny ustrój Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz niejednolita wykładnia prawa podatkowego ograniczają napływ kapitału zagranicznego.


Autor: PAP
Data: 02-12-2010, 15:59

"Największymi zaletami Polski jest dobra dostępność wykwalifikowanej kadry pracowników, doskonała pula talentów, duży rynek, silna gospodarka w czasie kryzysu oraz dobra pozycja w Europie" - wynika z ankiety przeprowadzonej w ramach projektu Investor Friendly Poland przeprowadzonej na zlecenie PAIiIZ.

Jednak autorzy badania wskazują, że w Polsce występują od kilku lat liczne bariery ograniczające napływ zagranicznych inwestycji, takie jak brak przejrzystości w działaniu oraz podejmowaniu decyzji przez organy administracji różnych szczebli, długie procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę oraz na legalizację pobytu przez cudzoziemców.

"Innymi barierami wskazywanymi przez inwestorów są te związane z zachętami inwestycyjnymi, tj. grantami rządowymi, grantami z funduszy strukturalnych, zwolnieniami podatkowymi w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE) czy zwolnieniami z podatku od nieruchomości" - poinformowali.

"Szczególnie silnie akcentuje się konieczność zmian w ustroju SSE, dotyczącą wprowadzenia elastyczności w kształtowaniu zatrudnienia, wydłużenie terminu działalności stref, czy w końcu zliberalizowania warunków obejmowania gruntów prywatnych statusem SSE. Konieczne jest również ujednolicenie prawa podatkowego oraz jego interpretacji związanych z prowadzeniem działalności w strefach" - podali.

"Innym poważnym problemem podnoszonym przez firmy jest brak planów zagospodarowania przestrzennego, co prowadzi do przedłużania procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w konsekwencji do opóźnień w realizacji projektów inwestycyjnych" - dodali.

Nowelizacja ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych przewiduje ich działanie do 2020 roku. Z informacji, którymi dysponuje PAIiIZ wynika, że Ministerstwo Gospodarki podjęło rozmowy z Komisją Europejską o przedłużenie tego terminu do roku 2025.

W ankiecie inwestorzy wskazali także na elementy, które ich zdaniem powinny ulec poprawie, aby stworzyć lepszy klimat inwestycyjny w Polsce.

"Jako życzenia dalszych zmian wskazane zostały: ograniczenie liczby badań statystycznych dla przedsiębiorców, dalsze uproszczenie prawa pracy, wzmożenie polityki wspomagania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw" - podano.

Prezes PAIiIZ, Sławomir Majman, komentując wyniki badania poinformował, że "są to problemy, które dotyczą mniejszych firm. Dla dużych przedsiębiorstw Polska jest miejscem zbyt strategicznym, aby miały one zaważyć na decyzji o inwestycji".

W ankiecie wzięło udział 55 inwestorów ze Stanów Zjednoczonych, Francji, Chin, Japonii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Izraela.

© Portal Spożywczy 2020-10-28 09:30:43