Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Ekspert: W ciągu kilku lat udział dyskontów w polskim rynku zwiększy się do 20 proc.

Kanał dyskontowy jest w Polsce bardzo silny, ale i on się zmienia. Dyskonty miękną, gdyż w naszym kraju nie sprawdził się typ dyskontów typu "hard" - mówi retailnet Krzysztof Badowski, partner zarządzający firmy Roland Berger Strategy Consultants.


Autor: retailnet
Data: 02-12-2010, 23:17

Według Krzysztofa Badowskiego dyskonty w Polsce są rynkiem najdynamiczniej rozwijającym się wśród wszystkich formatów sklepów. Zdaniem eksperta ten format sklepów będzie się zmieniać. Dyskonty zbliżać się będą do supermarketowego formatu i odwrotnie. Wnętrze dyskontów będzie coraz bardziej przyjazne, także wielkość tych sklepów będzie ulegała powiększeniu. Z kolei supermarkety coraz większą wagę będą przykładać do marek własnych. Skutkiem będzie migracja klientów między tymi dwoma formatami.

Przedstawiciel Roland Berger dodaje, że dyskonty zmieniają się także pod kątem asortymentu, bo wiedzą, że nie wystarczy już być tylko tanim, trzeba także oferować asortyment, który jest atrakcyjny jakościowo.

Jednocześnie - jak mówi ekspert - dyskonty wchodzą w nowe obszary rynku - o ile wcześniej konkurowały głównie z hierpamrketemi, teraz w chodzą na obszary dotychczas należące do handlu tradycyjnego. Obecnie dyskonty mają 14 proc. udziału w rynku. A według Krzysztofa Badowskiego w ciągu najbliższych kilku lat udział ten zwiększy się do poziomu 20 proc.

© Portal Spożywczy 2020-07-02 11:41:35