Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

PKM Duda odkupi akcje serii I i umorzy je

PKM Duda, dzięki środkom pozyskanym z emisji akcji serii H, planuje odkupić od banków akcje serii I i spłacić część kredytu zaciągniętego w banku Pekao SA.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ PAP
Data: 05-12-2010, 20:12
Kierowana przez Macieja Dudę spółka PKM Duda chce odkupić od banków akcje serii I

Dzięki środkom pozyskanym z czerwcowej emisji akcji serii H, spółka PKM Duda zadeklarowała gotowość do skorzystania z przewidzianego umową opcji Buy Back z dnia 24 lipca 2009 roku prawa odkupu (celem umorzenia) od Kredyt Bank SA, ING Bank SA, PKO BP SA, BRE Bank SA i BZ WBK SA ponad 30.000.000 akcji spółki serii I oraz spłacenia części kredytu podporządkowanego w wysokości 16.277.683,23 zł udzielonego przez Pekao SA.

© Portal Spożywczy 2020-10-21 18:25:48