Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Kernel Holding podpisał dokument o podwyższeniu wysokości bankowego kredytu

Zabezpieczony kredyt konsorcjalny udzielony spółce Kernel-Trade na zakup, przechowywanie i przerób nasion słonecznika, został podwyższony o 100 milionów USD i potwierdzony przez konsorcjum bankowe, które udzieliło kredytu w wysokości 260 milionów USD. Po podwyższeniu ogólna kwota udzielonego Kernelowi zabezpieczonego kredytu konsorcjalnego wynosi 360 milionów USD.


Autor: www.portalspozywczy.pl/ GPWInfostrefa
Data: 21-12-2010, 11:36

Kredyt spółki Kernel podwyższono o 100 milionów dolarów USA ze względu na szybki istotny wzrost ceny nasion słonecznika. Jest on przeznaczony na dalsze finansowanie zakupu przez kredytobiorcę nasion słonecznika, ich przechowywania i przerobu do czasu uzyskania surowego oleju oraz wyeksportowania śruty zgodnie z umowami eksportowymi.

Aneks na 100 milionów USD do zawartej wcześniej umowy kredytowej na 260 milionów USD wchodzi w życie od dnia zarejestrowania aneksu w Narodowym Banku Ukrainy, potwierdzonego certyfikatem NBU. Przewiduje się, że zostanie on uzyskany przed końcem grudnia 2010 roku.

© Portal Spożywczy 2020-05-26 20:09:30