Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

UE: coraz bardziej rozpędza się eksport bydła i wołowiny

Jak wynika z danych Komisji Europejskiej w bieżącym roku dynamicznie rośnie eksport wszystkich trzech głównych gatunków mięsa z UE. W pierwszych dziesięciu miesiącach bieżącego roku w stosunku do porównywalnego okresu w roku ubiegłym eksport wieprzowiny (w masie produktu) wzrósł o 15 proc. a eksport mięsa i podrobów z drobiu o 25 proc. Jednak zdecydowanie największy wzrost notuje się w przypadku eksportu wołowiny - zwiększył się on już o 70 proc. - informują analitycy BGŻ.


Autor: Bank Gospodarki Żywnościowej
Data: 21-12-2010, 12:33

Dużemu wzrostowi eksportu z UE sprzyjają ograniczona światowa podaż i wyjątkowo wysokie ceny wołowiny, obniżenie przez Turcję cła na import z UE oraz duży popyt w niektórych krajach Bliskiego Wschodu i w Rosji. W rezultacie w analizowanym okresie eksport żywego bydła z UE wzrósł o 87 proc. do 165 tys. t, a eksport mięsa wołowego o 105 proc. do 137 tys. ton.

Szczególnie duży wzrost zanotowano w przypadku eksportu żywego bydła do Libanu (+36 tys. t). Jeśli chodzi o eksport mięsa, to największy przyrost nastąpił w przypadku mrożonych odkostnionych elementów. Ten dobry rezultat udało się uzyskać głównie dzięki znacznemu zwiększeniu wywozu do Rosji (+37 tys. t).

W przypadku żywego bydła, zdecydowanie największy wzrost eksportu w stosunku do ubiegłego roku odnotowała Francja. Po kilkanaście tysięcy ton zwiększyły swoją sprzedaż również Węgry, Rumunia i Hiszpania. Jeśli chodzi o zwiększenie eksportu mięsa wołowego, to prym wiodą Niemcy i Polska, które wyeksportowały odpowiednio o 17 i 15 tys. t mięsa więcej.

Unijny eksport przyśpieszył szczególnie w ostatnich miesiącach. O ile w 2009 r. przeciętna miesięczna wielkość eksportu produktów wołowych (bydła i mięsa) z UE wynosiła około 20 tys. t, to lipcu 2010 r. przekroczyła 30 tys. t, w sierpniu i wrześniu wynosiła około 40 tys. t, a w październiku przekroczyła 50 tys. t, czyli była 2,5 razy większa niż przeciętnie w ubiegłym roku. Jeśli ta tendencja się utrzyma, to po raz pierwszy od 7 lat eksport produktów wołowych z UE może przewyższyć ich import.

 

© Portal Spożywczy 2020-10-22 17:45:17