Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Nowe, skuteczne formy zatrudnienia obcokrajowców w rolnictwie

Sezonowość w rolnictwie sprawia, że dostosowanie poziomu zatrudnienia do realnych potrzeb gospodarstw rolnych może powodować problemy kadrowe, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym.


Autor: Nasza rola
Data: 24-12-2010, 11:46

Odpowiedzią na to są elastyczne formy zatrudnienia, takie jak leasing i outsourcing pracowniczy. Coraz więcej pracodawców z branży rolnej decyduje się na zatrudnianie w ten sposób pracowników z zagranicy - umożliwiają im to wyspecjalizowane agencje zatrudnienia, takie jak EastWestLink.

Outsourcing i leasing pracowniczy to nowoczesne metody zatrudnienia, polegające na wykorzystaniu zewnętrznych zasobów pracy - zatrudnianiu pracowników i przejęciu obowiązków związanych z ich obsługą. Jest to jedno z wygodniejszych rozwiązań kadrowych, od lat cieszące się popularnością w rolnictwie zachodnioeuropejskim. Agencje zatrudnienia przejmują na siebie obowiązki związane z procesem rekrutacji i obsługą kadrowo-płacową pracowników.

Dzięki temu właściciel gospodarstwa zyskuje dużą swobodę w polityce kadrowej względem zmiennej sytuacji gospodarczej, pogodowej i wahań na rynku pracy. Jedną z czołowych firm oferujących tego typu usługi w Polsce jest agencja EastWestLink.

Każda branża ma wymagania dotyczące charakteru zatrudnienia, który odzwierciedla kalendarz spokojniejszych i bardziej aktywnych okresów w gospodarstwie. - Produkcja rolna uzależniona jest od pór roku, to one nadają rytm pracy w gospodarstwach. W aktywniejszych okresach następuje wzmożone zapotrzebowanie na pracowników sezonowych, w innych wzrasta ono w obszarze upraw całorocznych - mówi Andrzej Korkus, prezes EastWestLink, lider w zakresie rekrutacji pracowników z Azji i Europy Wschodniej w Polsce.

- Agencja EWL rekrutuje pracowników w momencie, w którym nasi Klienci potrzebują ich najbardziej, a dzięki elastycznym formom współpracy utrzymana jest niska rotacja kadr i stabilny poziom zatrudnienia, niezależnie od pory roku.

Rolnictwo jest jednym z sektorów polskiej gospodarki, w których często występują trudności związane z niedoborem kadr. Polacy decydują się na migrację zarobkową na rynki UE, w wyniku czego tworzy się luka na polskim rynku pracy. Rozwiązaniem dla firm, które poszukują osób do zbiorów całorocznych, są pracownicy z Azji (Chiny, Nepal), świetnie sprawdzający się w pracach wynagradzanych akordowo.

W przypadku prac sezonowych, ze względu na szybkość zatrudnienia oraz długą tradycję przyjazdów do Polski, EastWestLink proponuje swoim klientom pracowników z Europy Wschodniej.

© Portal Spożywczy 2020-10-19 17:23:02