Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Większe dostawy mleka na wyspach brytyjskich w bieżącym sezonie

Brytyjscy eksperci przewidują, że całkowite dostawy mleka w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii na koniec bieżącego roku kwotowego będą wyższe o 2%-3% względem dostaw z ubiegłego sezonu i osiągną poziom ok. 13,2 mld litrów, podobnie jak w sezonie 2007/2008 - informuje FAMMU/FAPA.


Autor: FAMMU/FAPA
Data: 22-12-2010, 17:34

Specjaliści z DairyCo twierdzą, że taka zwyżka jest skutkiem wyjątkowo dobrych warunków do produkcji mleka, jakie były obserwowane przez całe lato i na początku jesieni.

Obecnie wielkość dostaw w Zjednoczonym Królestwie jest ok. 4% wyższa niż w tym samym okresie poprzedniego roku (do 05.12.210r. dowieziono już ok. 9,11 mld litrów), brytyjscy specjaliści przewidują jednak zniżkę w dostawach w ostatnich miesiącach bieżącego sezonu spowodowaną przez ogólny niedobór wysokiej jakości paszy i wzrost kosztów produkcji, a także zimową aurę.

© Portal Spożywczy 2020-07-11 19:44:54