Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Biskupi podziękują za święto Trzech Króli

Biskupi z satysfakcją przyjmują decyzję polskiego parlamentu, który przywrócił status dnia wolnego uroczystości Objawienia Pańskiego - wynika z listu pasterskiego, który zostanie odczytany w najbliższą niedzielę.

czytaj także:
Święto Trzech Króli dniem wolnym - prezydent podpisał ustawę
Solidarność napisała do Episkopatu ws. święta Trzech Króli

W liście pasterskim biskupi dziękują wszystkim, którzy wspierali zamysł przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego należnego jej miejsca. Przypominają też, że w święto Trzech Króli, 6 stycznia, katolicy mają obowiązek uczestniczenia we mszy świętej.

List ma być odczytany w niedzielę poprzedzającą święto Trzech Króli. Został udostępniony PAP w poniedziałek przez biuro prasowe KEP.

W liście hierarchowie podkreślają, że historia Mędrców - Trzech Króli - to "głęboki w treści symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary". "W obrazie Mędrców cała ludzkość przybywa do Betlejem, aby w Jezusie uznać obiecanego Mesjasza i złożyć Mu należny hołd" - piszą biskupi.

Zdaniem hierarchów, radość z przeżywania tajemnicy Objawienia Pańskiego posiada w tym roku dodatkowy motyw. "Święto Trzech Króli będzie w naszej Ojczyźnie znowu dniem wolnym od pracy. Tak jest od wieków w wielu krajach Europy, np. w Austrii, w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii i w Szwecji. Podobnie było również w naszej Ojczyźnie przez stulecia, aż do 1960 roku, kiedy to władze komunistyczne odebrały wiernym dzień wolny od pracy w święto Trzech Króli" - przypominają.

Hierarchowie z satysfakcją przyjmują decyzję polskiego parlamentu, który przywrócił status dnia wolnego uroczystości Objawienia Pańskiego. "Decyzja ta była poprzedzona w minionych latach wieloma inicjatywami obywatelskimi. Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy swoją modlitwą, zatroskaniem o tradycję Kościoła oraz konkretnymi działaniami z determinacją wspierali zamysł przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego należnego jej miejsca w życiu społecznym i religijnym Polaków" - głoszą biskupi w liście.

Przypominają też, że uroczystość Objawienia Pańskiego, zwaną także świętem Trzech Króli, jest jednym z pierwszych świąt ustanowionych przez Kościół. "W tradycji wschodniej uroczystość ta nazywana jest Epifanią, czyli objawieniem się Boga człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Obok Bożego Narodzenia i Zmartwychwstania Pańskiego jest to najstarsze i najbardziej uroczyste święto obchodzone w Kościele powszechnym" - podkreślają biskupi.

"W Mędrcach przybyłych do Betlejem, by pokłonić się nowo narodzonemu Królowi, tradycja chrześcijańska zawsze widziała reprezentantów wszystkich narodów. Chrystus objawił się im jako Zbawiciel świata. Mędrcy świata, monarchowie prowadzeni byli przez gwiazdę, która w kulturze Wschodu jest symbolem boskości i znakiem Wielkiego Króla" - głoszą biskupi w liście.

Zachęcają też, aby wierni dniu wzięli udział we mszy świętej. "Pragniemy przypomnieć, że uroczystość Objawienia Pańskiego należy do ustanowionych przez Kościół dni świętych, w które każdy katolik jest zobowiązany do uczestniczenia w Eucharystii" - piszą biskupi.

Biskupi informują też, że w święto Trzech Króli w kościołach będą zbierane ofiary na fundusz misyjny, wspierający polskich misjonarzy i misjonarki w ramach działalności Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji. Przypominają też, że uroczystość Objawienia Pańskiego jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.

"Myślą i sercem obejmujemy wspólnoty chrześcijańskie żyjące na wszystkich kontynentach. Pragniemy wspierać zwłaszcza te, które przeżywają trudności oraz dni próby. Pamiętamy o tych, którzy nie poznali jeszcze światła Ewangelii i nie doświadczyli bezgranicznej miłości Zbawiciela. Wyrażamy naszą solidarność z cierpiącymi prześladowanie ze względu na wiarę w Chrystusa" - piszą w liście biskupi.

Na zakończenie listu, biskupi składają wszystkim wiernym życzenia noworoczne, aby "nowo narodzony Książę Pokoju obdarzał każdego dnia Nowego Roku swoim pokojem, był źródłem niegasnącej nadziei, rozpalającym płomień wiecznej miłości, dzięki której życie ludzkie ma sens".

Gospodarka subskrypcji

KATOWICE MCK
25-27 KWIETNIA 2022
WWW.EECPOLAND.EU


© Portal Spożywczy 2022-05-29 10:19:37