Wydruk strony Portalu Spożywczego - www.portalspożywczy.pl

Rosja wznowi eksport zbóż, jeśli zbiory przekroczą 80 mln ton

Eksport zbóż z Rosji będzie mógł być wznowiony jeśli kraj zbierze w 2011 roku co najmniej 80 mln ton - powiedział szef rosyjskiej Federacji Zbożowej, Arkady Złoczewski.


Autor: World Grain / Izba Zbożowo-Paszowa
Data: 27-12-2010, 16:02

Przy tej wielkości zbioru eksport będzie mógł wynieść 10 - 15 mln ton, natomiast jeśli zbiór będzie na poziomie 70 mln ton - eksportu nie będzie w ogóle.

Zdaniem Złoczewskiego, jeśli dojdzie do wznowienia eksportu, ceny rosyjskich zbóż będą musiały być niższe od światowych o 5 - 10 USD/t, a to dlatego, że kupujący preferują zboża amerykańskie jako pewniejsze w dostawie. Do tej pory dyskonto cenowe na zboża rosyjskie było niewielkie i wynosiło 1-2 USD/t.

© Portal Spożywczy 2020-08-13 01:25:35